Đại Học Kyoto Gakuen

Đại học Kyoto Gakuen được thành lập năm 1969 tại Thành phố Kyoto. Hiện tại trường có 9370 sinh viên đến từ 42 quốc gia trên thế giới đang học tập tại trường. Trường có 5 chuyên ngành cấp học bổng là:

– Kinh tế vào quản trị kinh doanh

– Khoa học dược phẩm và sức khỏe

– Nghiên cứu văn hóa, lịch sử và tâm lý học

– Công nghệ nông nghiệp và thực phẩm

– Công nghệ sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *