Đại học Kyoto Notre Dame

Đại học Kyoto Notre Dame được thành lập năm 1961 tại thành phố Kyoto. Hiện tại trường có hơn 10,000 sinh viên đến từ 36 quốc gia trên thế giới đang học tập tại trường. Trường có 5 chuyên ngành cấp học bổng là:

– Văn học & Ngôn ngữ Anh

– Phiên dịch tiếng Nhật

– Bác sỹ điều dưỡng

– Tâm lý học

– Giáo viên tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *