Trường Đại Học Osaka Gakuin

Đại học Kwansei Gakuin, thường được gọi là Kangaku, là một trường đại học tư thục và giáo dục Kitô giáo phi giáo phái tại Nhật Bản. Trường có bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cho khoảng 25.000 sinh viên.

gồm các ngành học sau:

– Khoa Thương Mại

– Khoa Quản Trị Kinh Doanh

– Khoa Kinh Tế

– Khoa Luật

– Khoa Ngoại Ngữ

– Khoa Quan Hệ Quốc Tế

– Khoa Thông Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *