Trường Đại Học Yamato

Trường đại học Nishiyamato Gakuen được thành lập cách đây khoảng 30 năm là cơ sở giáo dục đầu tiên do Nishiyamato Gakuen điều hành. Ngôi trường bắt đầu với không có gì ngoài niềm đam mê vô song của giảng viên, người đã sử dụng hết sức lực và nỗ lực của mình để giúp các sinh viên biến ước mơ của họ thành hiện thực. Tất nhiên, những tiến bộ đáng chú ý mà Nishiyamato Gakuen đạt được không cần giải thích. Niềm đam mê là từ khóa trong hoạt động của mọi trường do Nishiyamato Gakuen điều hành. Chúng tôi ở Nishiyamato Gakuen tin tưởng mạnh mẽ rằng giáo dục cần niềm đam mê ở mọi lứa tuổi, bất kể xã hội thay đổi như thế nào.

  • gồm các ngành học sau:

– Khoa Khoa Học Chính Trị

– Khoa Quản Lý Kinh Tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *