Bài 29 - Consonant /ʃ/ (Phụ âm /ʃ/) » Phát âm tiếng Anh cơ bản - Phát âm tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh » Phát âm tiếng Anh - Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng Anh Trực Tuyến

Bài 29 - Consonant /ʃ/ (Phụ âm /ʃ/)

Unit 29

Consonant /ʃ/

Bạn đang xem: Bài 29 - Consonant /ʃ/ (Phụ âm /ʃ/) » Phát âm tiếng Anh cơ bản - Phát âm tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh » Phát âm tiếng Anh - Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng Anh Trực Tuyến

(Phụ âm /ʃ/)

Introduction

/ʃ/ is a voiceless consonant sound.
To make this sound:
Put your tongue up and back a little
Push your lip forward into a circle.
It’s pronounced /ʃ/..../ʃ/

She /ʃi/
Shop /ʃɑːp/
Sure /ʃʊər/
Fish / fɪʃ/
Push /pʊʃ/

Special /ˈspeʃl/
Ocean /ˈəʊʃn/
Nation /ˈneɪʃn/
Machine /məˈʃiːn/
Musician /mjuˈzɪʃn/

Share the sugar with Charlotte.
/ʃeər ðə ˈʃʊɡər wɪð ˈʃɑːrlət/
She wished she had gone shopping.
/ ʃi wɪʃt ʃi həd ɡɔːn ˈʃɑːpɪŋ/
Don’t mention her anxious expression.
/dəʊnt ˈmenʃn hər ˈæŋkʃəs ɪkˈspreʃn/
We serve delicious international specialties.
/wi sɜːrv dɪˈlɪʃəs ɪntərˈnæʃnəl 'speʃəltiz/
This is a very special pronunciation machine.
/ðɪs ɪz ə 'veri ˈspeʃl prəˌnʌnsiˈeɪʃn məˈʃiːn/

Examples

Examples Transcription Listen Meaning
shop /ʃɒp/ cửa hàng
sure /ʃɔː(r)/ chắc chắn
chef /ʃef/ đầu bếp
ship /ʃɪp/ tàu thủy
national /ˈnæʃnəl/ thuộc về quốc gia
cash /kæʃ/ tiền mặt
fish /fɪʃ/ con cá
mash /mæʃ/ mớ láo độn
wash /wɒʃ/ rửa, giặt
she /ʃiː/ cô ấy
shoe /ʃuː/ giầy
ash /æʃ/ tro, tàn (thuốc lá)
rush /rʌʃ/ sự cuốn đi
push /pʊʃ/ đẩy
shack /ʃæk/ lán, lều
sheet /ʃiːt/ tờ, tấm
show /ʃəʊ/ biểu diễn
shut /ʃʌt/ đóng

Identify the letters which are pronounced /ʃ/ (Nhận biết những chữ được phân phát âm là /ʃ/)

1. "c" được phân phát âm là /ʃ/ Lúc đứng trước ia, ie, io, iu, ea

Examples Transcription Listen Meaning
special /ˈspeʃəl/ đặc biệt
social /ˈsəʊʃəl/ thuộc xã hội
artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ nhân tạo
musician /mjuːˈzɪʃən/ nhạc sĩ
physician /fɪˈzɪʃən/ thầy thuốc
ancient /ˈeɪnʃənt/ cổ xưa
efficient /ɪˈfɪʃənt/ có hiệu quả
conscience /ˈkɑːnʃəns/ lương tâm
audacious /ɔːˈdeɪʃəs/ liều lĩnh, gan dạ dạ
ocean /ˈəʊʃən/ đại dương
conscious /ˈkɑːnʃəs/ biết rõ ràng, tỉnh táo

2. "s" phân phát âm là /ʃ/

Examples Transcription Listen Meaning
ensure /ɪnˈʃɔː(r)/ đảm bảo
insure /ɪnˈʃɔː(r)/ bảo hiểm
pressure /ˈpreʃə(r)/ áp lực, mức độ ép
insurance /ɪnˈʃʊrəns/ sự bảo hiểm
mansion /ˈmænʃən/ tòa ngôi nhà lớn
tension /ˈtenʃən/ sự căng thẳng
cession /'seʃn/ sự nhượng lại
mission /ˈmɪʃən/ sứ mệnh

3. "t" phân phát âm là /ʃ/ Lúc nó ở bên phía trong một chữ và đứng trước ia, io

Examples Transcription Listen Meaning
nation /ˈneɪʃən/ quốc gia
intention /ɪnˈtenʃn/ ý định
ambitious /æmˈbɪʃəs/ tham vọng
conscientious /ˌkɑːnʃiˈenʃəs/ có bổng tâm
potential /pəˈtenʃl/ tiềm lực
militia /məˈlɪʃə/ dân quân

4. Lưu ý: "x" rất có thể được phân phát âm là /kʃ/

Examples Transcription Listen Meaning
anxious /ˈæŋkʃəs/ lo âu
luxury /ˈlʌkʃəri/ sự xa thẳm xỉ

5. "ch" được phân phát âm là /ʃ/

Examples Transcription Listen Meaning
machine /mə'ʃɪːn/ máy móc
chemise /ʃəˈmiːz/ áo lót
chassis /ˈʃæsi/ khung, gầm xe
chagrin /ʃəˈɡrɪn/ chán chán nản, thất vọng
chicanery /ʃɪˈkeɪnəri/ sự cãi, khiếu nại nhau
chevalier /,ʃevə'liə/ kỵ sĩ, hiệp sĩ

6. "sh" luôn luôn được phân phát âm là /ʃ/

Examples Transcription Listen Meaning
shake /ʃeɪk/ lắc, rũ
shall /ʃæl/ sẽ, phải
sharp /ʃɑːp/ nhọn
shear /ʃɪə(r)/ xén, tỉa
sheet /ʃiːt/ lá, tờ
shop /ʃɒp/ cửa hàng
show /ʃəʊ/ trình diễn
shout /ʃaʊt/ kêu, la lớn
lash /læʃ/ quất, vụt
dish /dɪʃ/ cái đĩa
push /pʊʃ/ đẩy
rush /rʌʃ/ xông tới
punish /ˈpʌnɪʃ/ trừng phạt
mushroom /ˈmʌʃruːm/ nấm
shelter /ˈʃeltə(r)/ chỗ trú ẩn
shepherd /ˈʃepəd/ người chăn cừu
shiver /ˈʃɪvə(r)/ run rẩy
shampoo /ʃæmˈpuː/ dầu gội đầu

Practice

Game luyện kết cấu âm.

Bạn hãy gõ những âm sẽ tạo lên kể từ vừa vặn nghe được. Hãy click vô nút Start ở phía bên dưới phía bên phải nhằm chính thức rèn luyện.

Tư vấn và đặt ở thẻ qua loa Smartphone : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi đua 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi tránh việc copy kể từ Office word

Chèn hình tượng cảm xúc

Bạn cần singin nhằm dùng tính năng này

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Ngày tham ô gia: 25-05-2017

Bài viết: 1325

• Điểm trở thành tích: 166

• Sổ học tập bạ: Học sinh ưu tú

• Điểm học tập bạ: 399

tamlienkiet

Gửi lúc: 17:02:26 ngày 05-10-2021

♪ 。 • ★ 。˚ ♫ k.huy ♫ ° 。★ • 。♪

Ngày tham ô gia: 28-07-2016

Bài viết: 7800

Xem thêm: 101+ Mẫu hình xăm bắp tay nữ CỰC ĐẸP và cá tính

• Điểm trở thành tích: 854

• Sổ học tập bạ: Học sinh ưu tú

• Điểm học tập bạ: 1285

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Gửi lúc: 09:49:50 ngày 13-08-2021

Ngày tham ô gia: 17-01-2019

Bài viết: 2100

• Điểm trở thành tích: 200

• Sổ học tập bạ: Học sinh ưu tú

• Điểm học tập bạ: 404

Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.

Gửi lúc: 08:21:28 ngày 09-08-2021

๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣

Ngày tham ô gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Điểm trở thành tích: 171

• Sổ học tập bạ: Học sinh triển vọng

• Điểm học tập bạ: 196

_No Comment_

Gửi lúc: 14:03:03 ngày 08-08-2021

Ngày tham ô gia: 24-09-2016

Bài viết: 588

• Điểm trở thành tích: 336

• Sổ học tập bạ: Học sinh triển vọng

• Điểm học tập bạ: 278

Good lesson

Gửi lúc: 21:03:04 ngày 05-08-2021

Để tra nghĩa một kể từ, các bạn hãy click con chuột nhì phiên vô kể từ bại liệt.

Tổng đài tương hỗ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)

HỎI ĐÁP NHANH

Mời chúng ta click vô đây nhằm nhập cuộc tranh tài giờ Anh thẳng - và click vô đây nhằm nhập cuộc luyện trình bày qua loa Clip chat - 2 chức năng lênh láng hào hứng và kịch tính mới mẻ trình làng của Tiếng Anh 123.

Chỉ member VIP vừa được gửi thắc mắc ở mục này. Nếu trình bày bậy các bạn sẽ bị xóa nick.

Xem thêm: 2019 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì, Khắc Màu Gì? Tính Cách Thế Nào?

Giúp chúng ta giải bài bác luyện những môn

  Video Chat Tải tư liệu Tiếng Anh hoặc miễn phí

  THỐNG KÊ

  Tổng số trở thành viên: 3.475.811
  Thành viên mới mẻ nhất:
  thungo249
  Đang trực tuyến: 181

  Chúc mừng 5 member VIP mới mẻ nhất: