king crab : loài cua hoàng đế (kinh cờ-rép)

king crab : loại cua nhà vua (kinh cờ-rép)

king crab : loại cua nhà vua (kinh cờ-rép)Tiếng Anh Phú Quốc5 of 5

The king crab is the biggest crab in the world. - chủng loại cua nhà vua là loại cua đồ sộ nhất bên trên toàn cầu. They can't eat a whole king crab. - Họ ko thể nào là ăn không còn một con cái cua nhà vua. Where can they catch the king crab? - Họ bắt loại cua nhà vua ở đâu?

Bạn đang xem: king crab : loài cua hoàng đế (kinh cờ-rép)

Xem thêm: Các vị trí nốt ruồi thái dương nói gì về vận mệnh con người?

king crab : loại cua nhà vua (kinh cờ-rép)

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/king-crab-loai-cua-hoang-de.html

- Dịch nghĩa: loại cua hoàng đế 
- Từ loại: danh từ 
- Số từ: 02 từ 
- Phiên âm giờ Việt: kinh cờ-rép 
- Phiên âm quốc tế: /kiɳ kræb/ 
- Hướng dẫn viết: k + ing | cr + a + b 
- Ví dụ câu: 
The king crab is the biggest crab in the world.
Loài cua nhà vua là loại cua đồ sộ nhất bên trên toàn cầu.
They can't eat a whole king crab.
Họ ko thể nào là ăn không còn một con cái cua nhà vua.
Where can they catch the king crab?
Họ bắt loại cua nhà vua ở đâu?