Từ vựng tiếng Anh về điện thoại – Phones

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Bài ghi chép này chuẩn bị cho chính mình hiểu những cụm kể từ vựng tiếng Anh nhằm trình diễn mô tả vệc “Gọi năng lượng điện và nghe máy” giống như việc dùng “Điện thoại di động”.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng Anh về điện thoại – Phones

  Making and receiving phone calls

Xem thêm: Bỏ chặn Facebook là gì? Cách chặn và bỏ chặn trên facebook

Xem thêm: 1001+ Ảnh Avatar Buồn, Cô Đơn, Tâm Trạng Đẹp Nhất Năm 2024

 • the phone/telephone rings
  điện thoại reo
 • answer/pick up/hang up the phone/telephone
  trả lời/nhấc/dập máy
 • lift/pick up/hold/replace the receiver
  nhấc/cầm/thay thế ống nghe
 • dial a (phone/extension/wrong) number/an area code
  quay số (điện thoại/nhánh/sai)/mã vùng
 • call somebody/talk (to somebody)/speak (to somebody) on the phone/telephone; from home/work/the office
  gọi (cho ai)/nói chuyện (với ai) qua loa năng lượng điện thoại; kể từ nhà/công ty/văn phòng
 • make/get/receive a phone call
  thực hiện/nhận một cuộc gọi
 • takethe phone off the hook(= remove the receiver so sánh that the phone does not ring)
  để kênh máy
 • the line is engaged/busy
  đường chão đang được bận
 • the phones have been ringing off the hook(= ringing frequently)
  điện thoại reo liên tục
 • put somebody through/get through to the person you want đồ sộ speak to
  nối máy mang lại ai/được nối máy với những người tuy nhiên mình thích gặp
 • put somebody on hold (= so sánh that they must wait for the person they want đồ sộ speak to)
  để ai đợi máy
 • call from/use a landline
  gọi bằng/sử dụng máy bàn

  Mobile/cell phones

 • be/talk on a mobile phone/mobile/cell phone/cell
  nói chuyện bên trên điện thoại thông minh di động
 • use/answer/call (somebody on)/get a message on your mobile phone/mobile/cell phone/cell
  sử dụng/trả lời/gọi (ai)/nhận được lời nhắn bên trên điện thoại thông minh di động
 • switch/turn on/off your mobile phone/mobile/cell phone/cell
  mở/tắt điện thoại thông minh di động
 • charge/recharge your mobile phone/mobile/cell phone/cell
  sạc điện thoại thông minh di động
 • a mobile/cell phone is on/is off/rings/goes off
  điện thoại đang được mở/đang tắt/reo
 • top up your mobile (phone)
  nạp thêm thắt chi phí vô năng lượng điện thoại
 • send/receive a text (message)/an SMS (message)/a fax
  gửi/nhận một tin cẩn nhắn/bản fax
 • insert/remove/change a SIM card
  gắn/tháo/đổi thẻ SIM
   

📌 Học thêm: những cụm kể từ giờ Anh nhằm tiếp xúc qua loa điện thoại thông minh

Vốn từ vựng giờ Anh của các bạn với đầy đủ dùng?

Làm ngay lập tức bài bác đánh giá kể từ vựng nhanh chóng bên dưới đây!