Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
25 lượt xem

Hoạt động phong trào

PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH YÊN TÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

Thực hiện Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 2889/SGDĐT-GDTH, ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào công số 258/PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Yên Định về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào kết quả hoạt động giáo dục năm học 2019- 2020 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2020 – 2021.

Trường Tiểu học Yên Tâm xây dựng kế hoạch năm học 2020- 2021 với những nội dung sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH VÀ CSVC.

1. Cán bộ, giáo viên

Tổng số CBGVNV: 20 đ/c. Trong đó:

+ Quản lý: 2 đ/c.

+ Giáo viên văn hóa: 13 đ/c

+ Giáo viên đặc thù: 4 đ/c (1 Âm nhạc; 1 Thể dục; 1 Tiếng Anh; 1 Tin học).

+ Hành chính: 1 đ/c.

2. Học sinh :

– Tổng số lớp: 12 lớp

– Tổng số học sinh : 385 em. Trong đó:

– Số học sinh cụ thể ở các khối lớp:

+ Khối lớp 1: 2 lớp – Với 76 học sinh

+ Khối lớp 2: 3 lớp – Với 91 học sinh

+ Khối lớp 3: 3 lớp – Với 90 học sinh

+ Khối lớp 4: 2 lớp – Với 57 học sinh

+ Khối lớp 5: 2 lớp – Với 71 học sinh

3. Cơ sở vật chất phòng lớp học

– Phòng lớp học: 12 phòng; Kiên cố: 12 phòng

– Phòng chức năng: 3 phòng

– Phòng thư viện, thiết bị: 4 phòng

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

– Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm Lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của PGD về chuyên môn, sự chăm lo của các tổ chức đoàn thể trong địa phương.

– Nhà trường có đủ phòng học, bàn ghế cho HS học 2 buổi/ngày đối với tất cả các lớp.

– Đội ngũ CBGV có trình độ năng lực tương đối đồng đều, trình độ trên chuẩn cao (90%), có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nhiệt tình tâm huyết. Đó chính là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Nhân dân địa phương có truyền thống hiếu học cùng với đời sống ngày một nâng cao, nên luôn chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho con em có đủ sách vở và đồ dùng học tập cần thiết.

2. Khó khăn

– Về nhân sự:

+ Đội ngũ GV (hiện tại) chỉ đạt 1,3 GV/lớp, không đủ để tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với tất cả các khối lớp (trong đó thiếu GV dạy Mỹ thuật). Bên cạnh đó, nhà trường không có cán bộ phụ trách TBTV, không có tổng PTĐ, không có nhân viên văn phòng).

– Các điều kiện phòng lớp học:

+ Một số hạng mục CSVC nhà trường đã xuống cấp nặng cần sửa chữa (tường phòng; cửa sổ, cửa chính; nền phòng).

– Trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

– Trong địa phương có 1 số phụ huynh học sinh đi làm ăn xa nên chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Năm học 2020-2021 toàn ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học;

3. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ lớp 2 đến lớp 5.

4. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; tham gia bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 2 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và sử dụng sách giáo khoa lớp 2 cho năm học 2021-2022.

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lí. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình – nhà trường – xã hội cho học sinh tiểu học.

Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

1. Tích cực tham mưu với địa phương tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học

Tích cực tham với với chính quyền địa phương bổ xung, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường để thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 1 năm học 2020-2021; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

XEM THÊM:  Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phấn đấu duy trì đạt chuẩn PCGDTH ở mức độ 3 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

a. Chỉ tiêu

– Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.

– Giữ vững kết quả đơn vị đạt mức độ 3 về PCDG-CMC.

b. Các biện pháp thực hiện

– Xây dựng kế hoạch phổ cập ngay từ đầu năm học, phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm cho giáo viên phụ trách ở từng thôn để động viên học sinh thực hiện tốt nề nếp chuyên cần. Cập nhật số liệu đúng thời gian quy định, số liệu đảm bảo chính xác.

– Thường xuyên theo dõi sĩ số học sinh, quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, theo dõi diễn biến tâm lý học sinh, để có biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh ý thức học tập chưa tốt, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên chống nguy cơ bỏ học.

– Giao khoán việc duy trì sĩ số 100% đối với từng lớp cho giáo viên chủ nhiệm gắn với danh hiệu thi đua của cá nhân và khối tổ.

– Phối kết hợp với địa phương, hội CMHS để thực hiện tốt việc duy trì sĩ số.

– Nâng cao chất lượng đại trà để giảm thiểu học sinh lưu ban.

– Làm tốt công tác phối với trường MN để huy động hết trẻ 5 tuổi ra lớp.

3. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục tự đánh giá theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tập trung các nguồn lực để xây dựng trường tiểu học nhằm đạt hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia.

II. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2020-2021, giáo dục tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

a) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT và Sở GDĐT ban hành.

Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học.

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn giữa các trường cùng chọn chung một bộ sách 4 lần/năm.

b) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh: điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí đảm bảo yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng HS.

Thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong một số môn học và hoạt động giáo dục…

– Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.

– Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

c) Tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi HS Tiểu học.

Sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đảm bảo vừa sức và đạt mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS.

2. Nâng cao hiệu quả giáo dục

a. Chỉ tiêu:

* Chất lượng giáo dục

– Các môn học

Môn học

Hoàn thành tốt (%)

Hoàn thành (%)

Chưa hoàn thành (%)

Ghi chú

Toán

40

60

Tiếng Việt

26

74

Lịch sử & Địa Lý

29

71

Khoa học (TNXH)

48

52

Đạo đức

53

47

Kĩ thuật (thủ công)

36

64

Âm nhạc

26

74

Mỹ thuật

35

65

Thể dục

30

70

Tiếng Anh

35

65

HĐ trải nghiệm (L1)

38

38

– Năng lực, phẩm chất:

Tiêu chí

Tốt (%)

Đạt (%)

Cần cố gắng (%)

Ghi chú

Tự phục vụ, tự quản

60

40

Hợp tác

58

42

Tự học và giải quyết vấn đề

53

47

Chăm học, chăm làm

58

42

Tự tin, trách nhiệm

60

40

Trung thực, kỉ luật

66

34

Đoàn kết yêu thương

70

32

Trang bị kĩ năng sống

100%

– Lên lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%.

XEM THÊM:  Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa chi tiết nhất

* Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện

– Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

– 100% học sinh có sức khoẻ tốt.

– 100% học sinh ăn mặc đồng phục sạch đẹp đúng quy định vào thứ 2.

* Một số cuộc thi cấp huyện, cấp Tỉnh

Đồng đội dự thi TDTT cấp Huyện xếp thứ có 1 chữ số.

– Có HS đạt giải Thi sáo cấp Huyện.

– GV tham gia thi và đạt GVG cấp Tỉnh.

* Một số nội dung thi đua cấp cụm

– Kiểm tra cuối năm về kết quả Dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới: Nhà trường xếp Nhất, Nhì cụm.

– Phong trào VSCĐ: 100% lớp đạt lớp VSCĐ; Nhà trường xếp nhất, nhì cụm về phong trào viết chữ đẹp.

– Kiểm tra về công tác TBTV: xếp nhất, nhì cụm.

– Nội dung xếp loại thi đua cấp cụm cuối năm: Xếp nhất, nhì cụm.

b. Các biện pháp thực hiện

– Tăng cư­ờng phối kết hợp với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trư­ờng nhằm tăng thêm sức mạnh tổng hợp, xây dựng tốt các nề nếp.

– Tổ chức tốt các nội dung, hình thức hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp, tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích, học mà chơi, chơi mà học.

– Phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh chăm lo đến việc học tập của con em, tạo điều kiện cho con em có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo yêu cầu.

– Giao khoán chất l­ượng chỉ tiêu cho giáo viên, tổ chuyên môn, gắn với danh hiệu thi đua .

– Phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời qua đó nâng cao ý thức trách nhệm đối với GV

– Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn; tạo điều kiện cho Gv có cơ hội thảo luận trao đổi để học hỏi lẫn nhau.

– Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá; dự giờ rút kinh nghiệm của Ban giám hiệu về việc dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới của GV.

– Xây dựng tốt phong trào TDTT, phong trào văn nghệ, phong trào thi đua làm sạch trường lớp, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Làm tốt công tác TĐ khen thư­ởng, động viên khen chê đúng mức, kịp thời

– Giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, qui định của lớp, trư­ờng đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ của ng­ười học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy.

– Thực hiện qui định trang phục đầu tuần trong CBGV và học sinh.

– Phối kết hợp với trạm xá xã khám bệnh định kỳ cho học sinh.

– Tuyên truyền giáo dục học sinh, phòng chống các bệnh theo mùa, phòng chống ma tuý, HIV xâm nhập học đường, giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường.

* Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;

Tiếp tục áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học; tổ chức các giờ học tự nhiên, sinh động, học sinh được tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.

Chỉ đạo GV chọn dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới ít nhất 1 chủ đề/khối lớp.

Tích cực tổ chức và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT.

b. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT. Đối với học sinh tiểu học thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

3. Nâng cao chất lượng dạy học các môn Tiếng Anh, Tin học

a. Dạy học môn Tiếng Anh

Chỉ đạo GV bộ môn lựa chọn nội dung chương trình phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

– Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư số 22; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kì cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học

cho GV.

– Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy- học ngoại ngữ. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định.

b. Dạy học môn Tin học

– Tích cực tham mưu với cơ quan chức năng trang bị cho nhà trường phòng máy vi tính để HS được học thực hành môn Tin học.

5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thực hiện lớp học linh hoạt, lớp ghép

Thực hiện Quy định về Giáo dục hoà nhập cho người tàn tật, khuyết tật.

– Thường xuyên quan tâm đến từng em, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời tạo điều kiện để các em hoà nhập cộng đồng.

Chỉ đạo Giáo viên xây dựng KH giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp với từng dạng khuyết tật và phù hợp với nhận thức của từng HS. (có mục tiêu riêng, có nội dung riêng dành cho trẻ khuyết tật trong KH bài học).

6. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, chất lượng và bình đẳng. Thực hiện dạy học gắn lí thuyết với thực hành. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học/hoạt động giáo dục với giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới; phòng tránh đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS.

XEM THÊM:  Mẫu đơn xin ứng lương mới nhất năm 2021

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng. Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, v.v.

Xây dựng khuôn viên kiểu mẫu; hệ thống bồn hoa cây cảnh, cây bóng mát được trồng tỉa, chăm sóc thường xuyên.

Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở nhà trường.

7. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp

Thực hiện đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó mỗi cá nhân có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ giáo viên để chuẩn bị cho việc thực hiện CTGDPT 2018.

Tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

* Về công tác chính trị, tư tưởng , đạo đức, tác phong.

– Phấn đấu 100% CBGV, VC xếp loại đạo đức tốt.

– Đạo đức tác phong sư phạm mẫu mực.

– Chấp hành đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật Nhà nước.

– Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái.

* Công tác chuyên môn

– Về hồ sơ

+ Quản lý: Hồ sơ được xếp loại Tốt

+ Giáo viên: 100% bộ hồ sơ xếp loại khá trở lên. Trong đó loại tốt 87%.

– Giờ dạy

+ 100% GV Hội thi GVDG cấp trường theo Thông tư 22 trong đó đạt GVG cấp trường 87,5 %.

+ Mỗi giáo viên phấn đấu trong các giờ dạy đạt 70% khá giỏi, 30% số tiết trung bình (không có tiết yếu)

+ Tăng cường sử dụng giáo án điện tử trong dạy-học; Các tiết dạy yêu cầu có đồ dùng phù hợp.

– Dự giờ

+ Mỗi tuần mỗi CBGV dự ít nhất 1 tiết, cả năm ít nhất 35 tiết.

+ Dự giờ phải có nhận xét đánh giá, xếp loại.

* Viết sáng kiến kinh nghiệm

– Có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp Huyện,trong đó có ít nhất 1 SKKN xếp loại A

b. Biện pháp thực hiện

– Nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên để mỗi GV đều xác định đúng “Giải quyết tình trạng HS ngồi nhầm lớp từ việc không còn giáo viên đứng nhầm chỗ”.

– Tăng cường dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm.

– Tập trung đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao năng lực và vai trò đội ngũ cốt cán chuyên môn.

– Chỉ đạo tốt công tác BDGV. Phát huy tác dụng của khối tổ chuyên môn trong công tác tự học tự bồi dưỡng đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả các buổi sinh hoạt.

– Xác định đúng mối quan hệ và trách nhiệm: Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

8. Tham gia tập huấn có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022, tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2021-2022.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

9. Một số hoạt động khác

– Đăng kí và thực hiện nội dung đổi mới trong năm

+ Chất lượng GD: Nhà trường xếp thứ nhất, nhì trong cụm về phong trào VSCĐ.

+ CSVC: Quét sơn hoặc ve, đóng mới lại 1 số cửa sổ, cửa chính; lát lại 1 số nền phòng lớp học cho dãy phòng học cũ.

III. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục tiểu học

1. Tích cực tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà trọng tâm là thực hiện chương trình đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 để thực hiện từ năm học 2021-2022.

2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đến được từng cán bộ, giáo viên, người lao động.

IV. VỀ THI ĐUA

* Phấn đấu

1. Học sinh được khen thưởng

– Hoàn thành xuất sắc và khen một mặt từ từ 55-62 %.

2. Đối với CBGV

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 1 đ/c

– LĐTT cấp cơ sở: 3 đ/c – Tỉ lệ: 15,8 %

– Lao động tiên tiến xuất sắc cấp trường: 7đ/c – Tỉ lệ: 35%

3. Tập thể:

– Lớp tiên tiến: 100% số lớp.

– Khối tiên tiến: 5 khối.

– Nhà trường: Tập thể LĐTT – Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

– Các tổ chức đoàn thể đạt VM xuất sắc được tặng giấy khen cấp Huyện.

Yên Tâm, ngày 8 tháng 10 năm 2020

Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ THI

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *