Tại sao thêm “s/es” vào Động từ?

Trong giờ Anh, ở Thì lúc này đơn, so với căn nhà ngữ là Danh kể từ số không nhiều hoặc Đại kể từ thứ bậc 3 số không nhiều thì tớ cần phân chia Động kể từ bằng phương pháp tăng “s” hoặc “es” vào sau cùng động kể từ. Tại sao lại sở hữu đuôi “s” hoặc “es” như vậy?

Những ngôn từ dùng sự thay đổi đuôi của kể từ nhằm thể hiện nay tính năng ngữ pháp được gọi là “Ngôn ngữ thay đổi đuôi” (Synthetic Language). Trong những ngôn từ không giống, tính năng ngữ pháp được thể hiện nay trải qua trật tự động kể từ và bọn chúng được gọi là “Ngôn ngữ trật tự” (Analytic Language).

Bạn đang xem: Tại sao thêm “s/es” vào Động từ?

Hầu không còn những ngôn từ là sự việc xáo trộn của 2 loại này. Không sở hữu ngôn từ này đơn thuần là “synthetic” hoặc “analytic”. Một ngôn từ đa phần dùng thay đổi đuôi được gọi là “synthetic language”. Một ngôn từ đa phần dùng trật tự động kể từ được gọi là “analytic language”. Theo thời hạn, ngôn từ quy đổi dần dần kể từ “synthetic” quý phái “analytic”. Tiếng Anh là một trong những trong mỗi ngôn từ như thế. Trong giờ Anh cổ, hiện tượng kỳ lạ thay đổi đuôi xuất hiện nay thật nhiều.

Ví dụ: Từ “gan” (ngày ni được thay cho vị “go”) sở hữu những dạng thay đổi đuôi như sau:

            (I) ga

            (You) gaest

            (He/she/it) gaeth

Xem thêm: Kỷ Mùi 1979 mệnh gì? Nữ 1979 hợp hướng làm việc nào

            (You/we/they) gath

Trong xuyên suốt trong thời hạn 450-1066, nhiều cỗ tộc Viking xâm rung rinh vùng khu đất được gọi là “England” thời buổi này. Người Viking phát biểu ngôn từ tương đương giờ Đức. Ngôn ngữ này cũng tương tự như với giờ Anh tuy nhiên sở hữu sự không giống nhau về hiện tượng kỳ lạ thay đổi đuôi. Ví dụ, kể từ “walk”, giờ Anh cổ phát biểu là “walketh” thì giờ Đanh Mạch phát biểu là “walko”. Sự thay đổi đuôi cơ bạn dạng ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa nên những khi phát biểu tuy nhiên sở hữu phát biểu sai đuôi thì người nghe vẫn hiểu, cho dù tương đối khó khăn nghe. Sự thay đổi đuôi đa phần nhằm mục đích thể hiện nay tính đúng chuẩn của ngữ pháp và biểu thị thời hạn. Vì sự thủng thẳng về nghĩa nên theo gót thời hạn sự thay đổi đuôi dần dần bị bặt tăm.

Về sau, Lúc người Pháp cho tới và thống trị nước Anh khoảng chừng năm 1066, giờ Pháp phát triển thành ngôn từ của giai cấp cho cai trị. Vấn đề này càng thêm phần nhập sự quy đổi kể từ “synthetic” quý phái “analytic”. Tiếng Anh dần dần gia nhập tăng những kể từ tính năng Ngữ pháp như Giới kể từ. Từ cơ, trật tự động kể từ dần dần rung rinh ưu thế nhập thể hiện nay cấu hình ngữ pháp. Tuy thế, hiện tượng kỳ lạ thay đổi đuôi vẫn ko trọn vẹn bặt tăm.

Tiếng Anh cổ sở hữu những dạng không giống nhau mang đến Ngôi loại 1, Ngôi thứ hai và Ngôi loại 3 nhập toàn bộ những Thì. Ngày ni, Động kể từ giờ Anh vẫn hạn chế con số dạng đuôi xuống còn 5 dạng, sở hữu động kể từ chỉ mất 4 dạng.

Xem thêm: Sinh năm 2016 mệnh gì? Hợp màu gì? Kỵ màu gì?

Ví dụ:   go - goes - went - going - gone (5 dạng đuôi) 

            clean - cleans - cleaned - cleaning - cleaned (4 dạng đuôi)

Mặc cho dù vẫn sở hữu sự thay cho thay đổi trở thành ngôn từ phụ thuộc vào trật tự động kể từ, tuy nhiên giờ Anh vẫn tồn tại hiện tượng kỳ lạ thay đổi đuôi Lúc phân chia động kể từ, tạo ra danh kể từ số nhiều, tạo ra chiếm hữu cơ hội, tạo ra đối chiếu rộng lớn, tạo ra đối chiếu nhất. Thêm “s/es” nhập Động kể từ theo gót sau Danh kể từ số không nhiều và Đại kể từ thứ bậc 3 số không nhiều ở Thì lúc này đơn là một trong những hiện tượng kỳ lạ thay đổi đuôi không biến thành biết tổn thất theo gót thời hạn.