Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
31 lượt xem

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ chi tiết nhất hiện nay

Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ là người đứng đầu chi hội phụ nữ với vai trò dẫn dắt các hội viên thực hiện tốt điều lệ của Hội Liên Hiệp phụ nữ. Việc bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ được ghi nhận qua biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ. Vậy mẫu biên bản này có nội dung và hình thức ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi vào tìm hiểu để giúp người đọc hiểu rõ hơn về mẫu biên bản này.

1. Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ là gì, mục đích của biên bản?

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ có vai trò tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động.

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ là văn bản được soạn thảo trong cuộc bầu cử, tuyển chọn ra người có đủ điều kiện và phẩm chất lãnh đạo Chi hội phụ nữ tại đơn vị, địa phương mình.

Mục đích của mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ: biên bản này nhằm mục đích ghi nhận quá trình bầu chi hội trưởng chi hội phụ nữ, các ứng cử viên, đề cử, kết quả của buổi bầu chi hội trưởng, thông tin người được bầu.

2. Những quy định liên quan đến Hội Liên Hiệp phụ nữ và chi hội phụ nữ?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: được quy định tại Điều 9 Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

“Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp do bầu cử lập ra, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”

Quyền của hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

– Được dân chủ thảo luận và biểu quyết chủ trương, nhiệm vụ công tác Hội; được góp ý, đề đạt nguyện vọng với tổ chức Hội; được tham gia hoạt động, sinh hoạt Hội tại nơi cư trú và nơi làm việc.

– Được Hội hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

XEM THÊM:  Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp

-. Được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy định.

Nhiệm vụ của hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

– Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội, đóng Hội phí theo quy định của Điều lệ.

– Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

– Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu thực hiện bình đẳng giới.

Tổ chức thành viên

– Các tổ chức phụ nữ Việt Nam hợp pháp ở trong nước tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội thì được công nhận là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét quyết định việc công nhận và thôi công nhận tổ chức thành viên.

– Hội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Quyền của tổ chức thành viên:

– Được cử đại diện tham gia ứng cử vào cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

– Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng;

– Được đóng góp ý kiến đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và được Hội phản ánh nguyện vọng hợp pháp, chính đáng đến Đảng, Nhà nước.

Nhiệm vụ của tổ chức thành viên:

– Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

– Có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội;

– Tham gia các hoạt động hỗ trợ hội viên, thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

– Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết các tầng lớp phụ nữ.

Hệ thống tổ chức và tư cách pháp nhân của các cấp Hội: được quy định tại Điều 10 Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

“Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gồm 4 cấp:

a. Cấp Trung ương;

b. Cấp tỉnh (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương);

c. Cấp huyện (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương);

d. Cấp cơ sở (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn và tương đương).

XEM THÊM:  Giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn bao lâu từ khi cấp phép?

2. Trung ương Hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Khái quát về đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và bầu các đại biểu:

– Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp

Đại hội các cấp được tổ chức năm năm một lần. Trường hợp đặc biệt do Hội cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định theo quy định.

Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.

Thành phần, số lượng đại biểu đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định và triệu tập. Thành phần đại biểu chính thức của đại hội mỗi cấp gồm:

+ Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;

+ Đại biểu do đại hội cấp dưới trực tiếp bầu hoặc từ chi hội (đối với đại hội cấp cơ sở);

+ Đại biểu chỉ định: số lượng không quá 10% tổng số đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định.

Nhiệm vụ của Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh:

+ Đánh giá phong trào phụ nữ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội; quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;

+ Thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc;

+ Quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và bầu Ban Chấp hành đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

+ Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên trực tiếp.

Nhiệm vụ của Đại hội toàn quốc:

+ Đánh giá phong trào phụ nữ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội; thảo luận, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;

+ Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;

+ Quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

– Bầu Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các cấp Hội

+ Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó bầu ra đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

+ Số lượng, cơ cấu, thành phần Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định và bầu trong số ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp. Số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch không quá 1/5, ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp.

XEM THÊM:  Mẫu đơn xin vào đội lớp 3

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch được bầu trong số ủy viên Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ Hội cấp đó.

+ Hội nghị Ban Chấp hành chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.

3. Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU BIÊN BẢN

BẦU CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ …………..

KHÓA …….. NHIỆM KỲ ……………..

Chi hội phụ nữ lần thứ …… nhiệm kỳ ……… khai mạc vào hồi …… giờ ngày ….. tháng ……. năm …….

Sau khi Hội Liên Hiệp Phụ nữ trình bày về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH, Chi hội phụ nữ đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Hội Liên Hiệp Phụ nữ khóa ……. nhiệm kỳ ….. gồm …. đồng chí.

I. Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử: (1)

1. ……………

2. …………..

Đề cử: (2)

1. …………..

2. …………

3. …………..

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa ……………….., nhiệm kỳ…………, gồm:

Được xếp theo thứ tự A, B, C (3)

1. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

2. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

3. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

II. Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí: (4)

1. ………. trưởng ban.

2. ……….. ủy viên.

3. ………… ủy viên.

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

III. Tình hình, kết quả bỏ phiếu: (5)

Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: ………..

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ………

+ Số phát phiếu ra: ………….phiếu

+ Số phiếu thu về: …………..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ……………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: ……..phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Đ/c ……… phiếu = ……. %

2. Đ/c ……….phiếu = ……. %

3. Đ/c ……….. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí có tên là đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ ……

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ………. giờ …….. ngày …….. tháng ……….. năm ………..

……, ngày ….. tháng …. năm …..

.TM BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký, họ tên)

TM HỘI LHPN

(Ký, họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản?

(1) Ghi rõ họ và tên danh sách ứng cử;

(2) Ghi rõ họ và tên danh sách đề cử;

(3) Xếp hạng các phiếu bầu;

(4) Danh sách Ban bầu cử;

(5) Kết quả bỏ phiếu

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.