Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
33 lượt xem

Mẫu số 18-cbh

Mục lục bài viết

Mẫu số 18-cbh không phải ai cũng biết là mẫu liên quan đến vấn đề gì hay ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, nếu khi tìm hiểu ra thì nó thật sự là một mẫu văn bản cần thiết và hữu ích hiện nay.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu số 18-cbh.

Mẫu số 18-cbh là gì?

Mẫu số 18-cbh là Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện tại mẫu số 18-cbh đã được thay thế bởi mẫu 13-hsb ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do đó, việc chia sẻ mẫu 18-cbh chỉ mang tính chất tham khảo

Trước khi hiểu rõ mẫu giấy này chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc một số nội dung liên quan, cụ thể:

– Chế độ hưu trí là chế độ chỉ trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật – nhằm đảm bảo lao động khi về giá có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe.

– Hưu trí là chỉ chung cho những người đã về hưu hoặc nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Hưu trí thường là người già, người có thâm niên công tác nhất định.

– Tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Khi đã đáp ứng điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định, người lao động có thể được hưởng chế độ hưu trí. Mức hưởng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

XEM THÊM:  Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên 2021

– Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội là biểu mẫu giấy ủy quyền để thực hiện việc ủy quyền cho người khác thay mình đi lĩnh lương hưu và nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội đối với người có tham gia bảo hiểm xã hội. Để thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Những trường hợp ủy quyền nhận tiền lương hưu

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan không quy định cụ thể các trường hợp được ủy quyền nhận tiền lương hưu. Nhưng thông thường các trường hợp cụ thể sẽ thực hiện thủ tục ủy quyền nhận tiền lương hưu, cụ thể:

– Người đang hưởng lương hưu dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, khó khăn trong việc đi lại.

– Người đang hưởng lương hưu trên 80 tuổi.

– Người đang hưởng lương hưu bị bệnh mãn tính đang phải điều trị nội, ngoại trú…

Đối với một số trường hợp không thể tự đi nhận tiền lương hưu được, cá nhân đang hưởng lương hưu có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác để người được ủy quyền nhận tiền lương hưu thay.

Hồ sơ thực hiện Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Thành phần hồ sơ Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

Bước 1: Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Đối với nhận chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp:

+ Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

XEM THÊM:  Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng 2021

+ Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ bảo hiểm xã hội.

– Đối với nhận chế độ Bảo hiểm xã hội một lần:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

– Đối với nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

– Đối với nhận trợ cấp thất nghiệp:

Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền cho cơ quan bưu điện, xuất trình Chúng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

Trong đó, cần hết sức lưu ý thời hạn của Giấy ủy quyền theo thỏa thuận của người ủy quyền và người được ủy quyền, nếu không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bước 2:

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan Bưu điện tiếp nhận Giấy ủy quyền, kiểm tra Chúng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và chi tiền cho người được ủy quyền.

– Cơ quan Bưu điện cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền Giấy ủy quyền vào hệ thống công nghệ thông tin sau đó giấy ủy quyền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 18-cbh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm ……..

XEM THÊM:  Tổ chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn

GIẤY ỦY QUYỀN

LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội):

– Họ và tên: ……………………………………………………. Năm sinh: ………………………….

– Nơi cư trú: ………………………………………………… Số điện thoại: ………………………..

– Số sổ Bảo hiểm xã hội/mã định danh: ………………………………………………………….

Loại chế độ BHXH đang hưởng: …………………………………………………………………..

– Nơi đang lĩnh chế độ Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (bà) ………………………………………….. nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ Bảo hiểm xã hội):

– Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

– Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………. Số điện thoại: …………………………..

– Thời hạn ủy quyền: Từ tháng … năm …. đến tháng …. năm ……………………………

– Nơi lĩnh: ………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp Người ủy quyền (người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng Bảo hiểm xã hội không dùng quy định của pháp luật thi Người được ủy quyền (người lĩnh thay chế độ Bảo hiểm xã hội) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Xác nhận của chính quyền đị phương; hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy, Mẫu số 18-cbh đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong phần cuối của bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.