Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 12 cm

Với giải bài 231 trang 43 Sách bài xích tập dượt Toán lớp 5 cụ thể vô bài xích Luyện tập dượt về tính chất diện tích S những hình giúp học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô SBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải sbt bài xích tập dượt Toán lớp 5 Luyện tập dượt về tính chất diện tích S những hình

Bạn đang xem: Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 12 cm

Bài 231 trang 43 Bài tập dượt Toán 5: Một hình tam giác với diện tích S vì thế diện tích S hình vuông vắn với cạnh 12 centimet. Tính dộ nhiều năm lòng của hình tam giác, biết độ cao ứng vì thế phỏng nhiều năm cạnh của hình vuông vắn bại.

Lời giải:

Diện tích hình vuông vắn là:

12×12=144 cm2

Vì diện tích S hình tam giác vì thế diện tích S hình vuông vắn nên diện tích S hình tam giác là 144cm2.

Độ nhiều năm lòng của hình tam giác là:

144×2:12=24( cm)

Đáp số: 24cm

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập dượt Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

Bài 225 trang 41 Bài tập dượt Toán 5: Tính diện tích S hình bình hành MNPQ vẽ vô hình chữ nhật ABCD. lõi AB = 28cm; BC =18 centimet ; AM = CP = 14AB ; BN = DQ = 13BC...

Xem thêm: Tổng hợp share ảnh tâm trạng với những câu nói hay và ý nghĩa

Bài 226 trang 42 Bài tập dượt Toán 5: Tính diện tích S mảnh đất nền với độ cao thấp như hình vẽ mặt mày ...

Bài 227 trang 42 Bài tập dượt Toán 5: Tính diện tích S mảnh đất nền hình ABCDE với độ cao thấp như hình vẽ mặt mày...

Bài 228 trang 42 Bài tập dượt Toán 5: Tính diện tích S khu vực lòng ABCD biết:..

Bài 229 trang 42 Bài tập dượt Toán 5: Một mảnh đất nền vẽ bên trên bạn dạng đồ vật tỉ trọng 1:1000. Tính diện tích S mảnh đất nền bại biết:..

Bài 230 trang 43 Bài tập dượt Toán 5: Cho hình thang vuông ABCD. M là trung điểm cạnh AD. Biết:..

Bài 232 trang 43 Bài tập dượt Toán 5: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 35 m, chiều rộng lớn vì thế 35 chiều nhiều năm. Tại thân ái vườn người tớ xây một chiếc bể hình trụ nửa đường kính 2m. Tính diện tích S phần khu đất còn sót lại của miếng vườn bại...

Bài 233 trang 43 Bài tập dượt Toán 5: Một mảnh đất nền hình thang vuông với lòng bé xíu là 10m, độ cao 12m. Người tớ không ngừng mở rộng mảnh đất nền hình thang về phía cạnh mặt mày để sở hữu hình chữ nhật. lõi diện tích S phần khu đất không ngừng mở rộng (tô đậm) là 60m2, tính diện tích S mảnh đất nền hình thang vuông bại...

Bài 234 trang 43 Bài tập dượt Toán 5: Hình tam giác ABC và hình chữ nhật MNCB với lòng công cộng BC. lõi diện tích S hình tam giác ABC vì thế 45 diện tích S hình chữ nhật MNCB và BM = 15 centimet, MN = 24 centimet. Tính độ cao AH của hình tam giác ABC...

Xem thêm: Sinh năm 2016 mệnh gì? Hợp màu gì? Kỵ màu gì?

Bài 235 trang 44 Bài tập dượt Toán 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S:..

Bài 236 trang 44 Bài tập dượt Toán 5: Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 4cm. Tính diện tích S phần vẫn tô đậm của hình vuông vắn ABCD...

Xem tăng