Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
27 lượt xem

Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 12

phan-phoi-chuong-trinh-mon-ngu-van-lop-12

Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết) Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 3 – Khái quát văn học Việt Nam từ CM tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX; – Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Tuần 2: Tiết 4 đến tiết 6 – Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả); – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; – Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.

Tuần 3: Tiết 7 đến tiết 9 – Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm); – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

Tuần 4: Tiết 10 đến tiết 12 – Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc; – Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích); – Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki (trích); – Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 5: Tiết 13 đến tiết 15 – Phong cách ngôn ngữ khoa học; – Trả bài viết số 1; – Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà).

Tuần 6: Tiết 16 đến tiết 18 – Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003; – Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Tuần 7: Tiết 19 đến tiết 21 – Tây Tiến; – Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 8: Tiết 22 đến tiết 24 – Việt Bắc (phần một: tác giả); – Luật thơ; – Trả bài làm văn số 2.

Tuần 9: Tiết 25 đến tiết 27 – Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm); – Phát biểu theo chủ đề.

Tuần 10: Tiết 28 đến tiết 30 – Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm); – Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi); – Luật thơ (tiếp theo).

Tuần 11: Tiết 31 đến tiết 33 – Thực hành một số phép tu từ ngữ âm; – Bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 12: Tiết 34 đến tiết 36 – Đọc thêm: Dọn về làng; – Đọc thêm: Tiếng hát con tàu; – Đọc thêm: Đò Lèn; – Thực hành một số phép tu từ cú pháp.

Tuần 13: Tiết 37 đến tiết 39 – Sóng; – Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 14: Tiết 40 đến tiết 42 – Đàn ghi ta của Lor-ca; – Đọc thêm: Bác ơi! – Đọc thêm: Tự do; – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 15: Tiết 43 đến tiết 45 – Quá trình văn học và phong cách văn học; – Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 46 đến tiết 48 – Người lái đò sông Đà (trích); – Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 17: Tiết 49 đến tiết 50 – Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích); – Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới.

Tuần 18: Tiết 51 đến tiết 52 – Ôn tập văn học; – Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

XEM THÊM:  Thủ tục cấp bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc

Tuần 19: Tiết 53 đến tiết 54 – Bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 55 đến tiết 56 – Vợ chồng A Phủ (trích).

Tuần 21: Tiết 57 đến tiết 58 – Bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: Tiết 59 đến tiết 60 – Nhân vật giao tiếp.

Tuần 23: Tiết 61 đến tiết 63 – Vợ nhặt; – Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 24: Tiết 64 đến tiết 66 – Rừng xà nu; – Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ.

Tuần 25: Tiết 67 đến tiết 69 – Những đứa con trong gia đình; – Trả bài viết số 5; – Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: Tiết 70 đến tiết 72 – Chiếc thuyền ngoài xa; – Thực hành về hàm ý.

Tuần 27: Tiết 73 đến tiết 75 – Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích); – Đọc thêm: Một người Hà Nội (trích); – Thực hành về hàm ý (tiếp theo).

Tuần 28: Tiết 76 đến tiết 78 – Thuốc; – Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận.

Tuần 29: Tiết 79 đến tiết 81 – Số phận con người (trích); – Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 82 đến tiết 84 – Ông già và biển cả (trích); – Diễn đạt trong văn nghị luận.

Tuần 31: Tiết 85 đến tiết 87 – Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích); – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: Tiết 88 đến tiết 90 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc; – Phát biểu tự do.

Tuần 33: Tiết 91 đến tiết 93 – Phong cách ngôn ngữ hành chính; – Văn bản tổng kết.

Tuần 34: Tiết 94 đến tiết 96 – Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ; – Ôn tập phần Làm văn.

Tuần 35: Tiết 97 đến tiết 99 – Giá trị văn học và tiếp nhận văn học; – Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Tuần 36: Tiết 100 đến tiết 102 – Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: Tiết 103 đến tiết 105 – Bài viết số 7; – Trả bài viết số 7.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 4 – Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX; – Nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Tuần 2: Tiết 5 đến tiết 8 – Tuyên ngôn Độc lập; – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; – Bài viết số 1: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà).

Tuần 3: Tiết 9 đến tiết 12 – Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc ; – Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ; – Đọc thêm: Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng ; – Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki; – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.

XEM THÊM:  Cách lập báo cáo nhập xuất tồn trên excel – Kế toán Đức Minh

Tuần 4: Tiết 13 đến tiết 16 – Tây Tiến ; – Đọc thêm: Bên kia sông Đuống ; – Đọc thêm: Dọn về làng ; – Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; – Trả bài viết số 1.

Tuần 5: Tiết 17 đến tiết 20 – Việt Bắc – Đọc thêm: Bác ơi! – Tố Hữu; – Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Tuần 6: Tiết 21 đến tiết 24 – Tiếng hát con tàu; – Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi); – Bài viết số 2 (Nghị luận văn học).

Tuần 7: Tiết 25 đến tiết 28 – Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm); – Sóng; – Đọc thêm: Đò Lèn; – Luật thơ.

Tuần 8: Tiết 29 đến tiết 32 – Đàn ghi ta của Lor-ca; – Đọc thêm: Tự do; – Luyện tập về luật thơ; – Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 9: Tiết 33 đến tiết 36 – Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”; – Các kiểu kết cấu của bài nghị luận; – Trả bài viết số 2.

Tuần 10: Tiết 37 đến tiết 40 – Người lái đò sông Đà; – Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ; – Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 11: Tiết 41 đến tiết 44 – Nguyễn Tuân; – Phong cách văn học; – Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

Tuần 12: Tiết 45 đến tiết 48 – Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới; – Bài viết số 3 (Nghị luận văn học).

Tuần 13: Tiết 49 đến tiết 52 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc; – Phong cách ngôn ngữ khoa học; – Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 14: Tiết 53 đến tiết 56 – Hồn Trương Ba, da hàng thịt; – Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003; – Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.

Tuần 15: Tiết 57 đến tiết 60 – Tư duy hệ thống, nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy; – Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học; – Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 61 đến tiết 63 – Quá trình văn học; – Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa.

Tuần 17: Tiết 64 đến tiết 66 – Ôn tập về văn học (học kì I); – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: Tiết 67 đến tiết 69 – Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do; – Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do; – Luyện tập về Tiếng Việt (học kì I).

XEM THÊM:  Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tuần 19: Tiết 69 đến tiết 72 – Ôn tập về làm văn (học kì I); – Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I); – Trả bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 73 đến tiết 75 – Vợ chồng A Phủ ; – Luyện tập về nhân vật giao tiếp.

Tuần 21: Tiết 76 đến tiết 78 – Vợ nhặt ; – Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 22: Tiết 79 đến tiết 81 – Những đứa con trong gia đình; – Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo).

Tuần 23: Tiết 82 đến tiết 84 – Lựa chọn và nêu luận điểm; – Bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 24: Tiết 85 đến tiết 88 – Rừng xà nu; – Đọc thêm: Đất; – Luyện tập về cách sửa chữa văn bản.

Tuần 25: Tiết 89 đến tiết 92 – Một người Hà Nội; – Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ; – Sử dụng luận cứ.

Tuần 26: Tiết 93 đến tiết 96 – Chiếc thuyền ngoài xa; – Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn; – Trả bài viết số 5; – Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 27: Tiết 97 đến tiết 100 – Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ; – Kiểm tra văn học; – Mở bài.

Tuần 28: Tiết 101 đến tiết 104 – Giá trị của văn học; – Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau; – Thân bài.

Tuần 29: Tiết 105 đến tiết 108 – Số phận con người; – Kết bài; – Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 109 đến tiết 112 – Ông già và biển cả; – Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội).

Tuần 31: Tiết 113 đến tiết 116 – Thuốc – Trả bài kiểm tra văn học. – Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 32: Tiết 117 đến tiết 120 – Tiếp nhận văn học; – Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích; – Hình thức trình bày bài văn.

Tuần 33: Tiết 121 đến tiết 124 – Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản; – Trả bài viết số 7; – Xây dựng đề cương diễn thuyết.

Tuần 34: Tiết 125 đến tiết 128 – Phong cách ngôn ngữ hành chính; – Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính; – Văn bản tổng kết; – Luyện viết văn bản tổng kết.

Tuần 35: Tiết 129 đến tiết 132 – Tổng kết phần Văn học; – Tổng kết phần Làm văn.

Tuần 36: Tiết 133 đến tiết 136 – Ôn tập về Văn học (học kì II); – Tổng kết phần Tiếng Việt; – Ôn tập về Làm văn (học kì II); – Luyện tập về Tiếng Việt (học kì II).

Tuần 37: Tiết 137 đến tiết 140 – Bài viết số 8 (kiểm tra học kí II) – Trả bài viết số 8.

  • Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 10
  • Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 11

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.