"potential" là gì? Nghĩa của từ potential trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

potential

potential /pə'tenʃəl/

 • tính từ
  • tiềm tàng
  • (vật lý) (thuộc) năng lượng điện thế
   • potential difference: hiệu số năng lượng điện thế
  • (ngôn ngữ học) khả năng
   • potential mood: lối khả năng
  • (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) hùng mạnh
  • danh từ
   • tiềm lực; khả năng
   • (vật lý) năng lượng điện thế; thế
    • nuclear potential: thế phân tử nhân
    • radiation potential: thế bức xạ
   • (ngôn ngữ học) lối khả năng


   điện áp
 • breakdown potential: năng lượng điện áp phóng điện
 • breakdown potential: năng lượng điện áp tấn công lửa
 • drop of potential: phỏng sụt năng lượng điện áp
 • electrode potential: năng lượng điện áp năng lượng điện cực
 • potential divider: cỗ phân chia năng lượng điện áp
 • potential drop: sự sụt năng lượng điện áp
 • potential drop: phỏng sụt năng lượng điện áp
 • potential gradient: građen năng lượng điện áp
 • potential transformer: cỗ vươn lên là năng lượng điện áp
 • potential transformer: máy chuyển đổi năng lượng điện áp
 • single potential: năng lượng điện áp năng lượng điện cực
 • zero potential: năng lượng điện áp vì như thế không
 •  điện thế
  Giải mến VN: Số liệu đặc thù , kỹ năng tạo ra năng lượng điện năng so với một năng lượng điện nhập một năng lượng điện ngôi trường.
 • action potential: thế động tác (sự thay cho song năng lượng điện thế xẩy ra ngang qua chuyện màng tế bào thần kinh)
 • active potential: năng lượng điện thế tác dụng
 • bio-electric potential: năng lượng điện thế sinh học
 • breakdown potential: năng lượng điện thế phóng điện
 • contact potential: năng lượng điện thế tiếp xúc
 • contact potential: năng lượng điện thế tiếp giáp
 • difference of potential: hiệu số năng lượng điện thế
 • drop of potential: phỏng sụt năng lượng điện thế
 • earth potential: năng lượng điện thế đất
 • electrical potential energy: năng lượng điện thế năng
 • electrode potential: năng lượng điện thế cực
 • equilibrium potential: năng lượng điện thế cân nặng bằng
 • floating potential: năng lượng điện thế thả nổi
 • floating potential: năng lượng điện thế phiếm định
 • glow potential: năng lượng điện thế chớp sáng
 • high potential: năng lượng điện thế cao
 • inductive potential divider: cỗ phân chia năng lượng điện thế cảm ứng
 • ionization potential: năng lượng điện thế iôn hóa
 • membrane potential: năng lượng điện thế màng
 • negative potential: năng lượng điện thế âm
 • operating potential: năng lượng điện thế vận hành
 • operating potential: năng lượng điện thế thường
 • pipe-to-soil potential: năng lượng điện thế ống-đất
 • potential difference: hiệu số năng lượng điện thế
 • potential difference: hiệu năng lượng điện thế
 • potential difference (PD): hiệu năng lượng điện thế
 • potential distribution: phân bổ năng lượng điện thế
 • potential drop: sụt năng lượng điện thế
 • potential drop: sự thất lạc năng lượng điện thế
 • potential drop: năng lượng điện thế sụt
 • potential drop: phỏng sụt năng lượng điện thế
 • potential gradient: gradient năng lượng điện thế
 • potential gradient: građien năng lượng điện thế
 • potential regulator: cỗ ổn định toan năng lượng điện thế
 • potential transformer: máy vươn lên là áp năng lượng điện thế
 • relay potential: rơle năng lượng điện thế
 • resonnance potential: năng lượng điện thế nằm trong hưởng
 • retarded potential: năng lượng điện thế chậm
 • single potential: năng lượng điện thế một cực
 • striking potential: năng lượng điện thế iôn hóa
 • thermal potential difference: hiệu năng lượng điện thế sức nóng (của nhị điểm)
 • zero potential: năng lượng điện thế không
 • zero potential: năng lượng điện thế triệt tiêu
 • zero potential: năng lượng điện thế vì như thế không
 • zero potential: năng lượng điện thế zero (đất)
 •  thế vị
 • Newtonian potential: thế vị Newton
 • Newtonian potential: thế vị Niutơn
 • advance potential: thế vị trước
 • advance potential: thế vị sớm
 • advanced potential: thế vị trước
 • advanced potential: thế vị sớm
 • logarithmic potential: thế vị loga
 • potential theory: lý thuyết thế vị
 • retarded potential: thế vị trễ
 • scalar potential: thế vị vô hướng
 •  tiềm năng
 • asset service potential: tiềm năng cty tài sản
 • gross asset service potential: tiềm năng cty tổng tài sản
 • hydraulic potential: tiềm năng thủy lợi
 • hydroelectric potential: tiềm năng thủy điện
 • potential infinity: vô hạn tiềm năng
 • potential temperature: sức nóng phỏng tiềm năng
 • potential test: luật lệ xác lập tiềm năng
 • production potential: tiềm năng sản xuất
 • rated potential: tiềm năng danh nghĩa
 • rated potential: năng suất khai quật tiềm năng (của một giếng)
 • thermodynamic potential: tiềm năng sức nóng động
 •  điện thế, thế
   tiềm lực, khả năng
   hàm thế
 • distortional potential: hàm thế xoắn
 •  thế điện
 • electromagnetic potential: thế năng lượng điện từ
 • equilibrium electrode potential: thế năng lượng điện vô cùng cân nặng bằng
 • redox potential: thế năng lượng điện lão hóa khử
 • redox potential: thế năng lượng điện ôxi hóa khử
 • standard electrode potential: thế năng lượng điện vô cùng chi phí chuẩn
 • static electrode potential: thế năng lượng điện vô cùng tĩnh

 •  thế Helmholtz
   thế Kohm-Sham
   thế Lenard-Jones
   thế gia tốc
   áp hữu công
   sức năng lượng điện động hiệu dụng
   thế sát lưỡng cực
   thế anot

  by equating the maximum potential and kinetic energies

   bằng cơ hội cân đối thế năng và động năng vô cùng đại

  calorific potential (per unit mass)

   thế sức nóng (trên đơn vị chức năng thể khối)
   hiệu thế trung tâm
   thế hóa
   thế hóa (học)
   hệ số bức xạ

  coefficients of potential

   hệ số thế

  Bạn đang xem: "potential" là gì? Nghĩa của từ potential trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


   khả năng trị triển
   tiềm lực
 • carrying potential: tiềm năng vận tải
 • economic potential: tiềm năng kinh tế
 • growth potential: tiềm năng tăng trưởng
 • market potential: tiềm năng thị trường
 • potential shipping capacity: tiềm năng vận tải
 • productive potential: tiềm năng sản xuất
 • sales potential: tiềm năng chào bán hàng
 • tap the production potential (to...): khai quật tiềm năng sản xuất
 •  tiềm lực trị triển
   tiềm năng trị triển

   khả năng sụt giá
   tiềm năng phát triển xuất khẩu
   tiềm năng thị trường
   tiềm năng bán sản phẩm của thị trường
   địch thủ tiềm tàng
   người mua sắm tiềm tàng
   năng suất tiềm tàng
   biến thay đổi tiềm tàng
   cạnh giành giật tiềm tàng
   tiêu người sử dụng tiềm tàng
   khách mặt hàng tiềm năng
   khách mặt hàng tiềm tàng
   nhu cầu tiềm tàng
   chiết khấu được luật lệ cho
   hãng với tiềm năng nhập cuộc thị trường
   hãng tàng ẩn xâm nhập thị trường
   sự xâm nhập tiềm ẩn
  .
   sự đột nhập tiềm tàng

  potential exempt transfer

   sự chuyển nhượng ủy quyền với kỹ năng miễn thuế

  potential gross national product

   tổng thành phầm quốc dân tiềm tàng

  potential gross national product

   tổng thành phầm vương quốc tiềm tàng
   mức phát triển tiềm tàng
   lạm trị tiềm tàng
   nhân viên vận hành nhập tương lai
   thị ngôi trường tiềm năng

  potential national income

   thu nhập quốc dân tiềm tàng


  [pə'tenl]

 • tính từ
 • o   tiềm năng

  Lượng dầu và/hoặc khí tuy nhiên giếng rất có thể tạo ra mỗi ngày bởi demo nghiệm xác lập.

  o   điện thế

  Điện áp đối với nút quy chiếu.

 • danh từ
 • o   thế, năng lượng điện thế

  o   tiềm lực

  §   anode potential : thế anot

  §   apparence potential : thế Khi xuất hiện

  §   casing potential : tiềm năng tự động trị ghi được nhập giếng khoan

  §   combustion potential : khả năng cháy

  §   critical potential : thế cho tới hạn

  §   decomposition potential : thế phân diệt (của hóa học năng lượng điện phân)

  Xem thêm: 100 STT về biển mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho bạn

  §   draw down potential : tiềm năng hạ nút tạo ra (dựa bên trên nút hóa học lỏng và áp suất giếng)

  §   electrofiltration potential : thế thanh lọc điện

  §   equilibrium electrode potential : thế năng lượng điện vô cùng cân nặng bằng

  §   equilibrium reaction potential : thế phản xạ cân nặng bằng

  §   ionic potential : thế ion

  §   liquid junction potential : thế xúc tiếp lỏng, thế khuếch giã hóa học lỏng

  §   membrance potential : thế màng

  §   natural potential : thế tự động nhiên

  §   natural earth potential : thế bất ngờ của đất

  §   official potential : tiềm năng tạo ra đầu tiên (của một giếng)

  §   open flow potential : tiềm năng của giếng (lưu lượng tối nhiều tự động chảy của giếng)

  §   production potential : tiềm năng sản xuất

  §   pseudostatic spontaneous potential : thế tự động trị fake tĩnh

  §   rated potential : tiềm năng danh nghĩa, năng suất khai quật đầu tiên của một giếng

  §   redox potential : thế lão hóa khử

  §   spontaneous potential : thế tự động phát

  §   standard electrode potential : thế năng lượng điện vô cùng chi phí chuẩn

  §   static electrode potential : thế năng lượng điện vô cùng tĩnh

  §   static spontaneous potential : thế tự động trị tĩnh

  §   streaming potential : thế dòng sản phẩm chảy

  §   thermodynamic potential : thế sức nóng động

  §   potential energy : thế năng

  Xem thêm: Các vị trí nốt ruồi thái dương nói gì về vận mệnh con người?

  §   potential reserves : trữ lượng tiềm năng

  §   potential surface show : tỷ số tiềm năng


  Xem thêm: potentiality, potency, electric potential, potential difference, potential drop, voltage, possible, expected, likely