Quá khứ phân từ của Catch là gì? V1, V2, V3 của Catch chính xác nhất | JES.EDU.VN

Một trong mỗi động kể từ bất quy tắc nhưng mà các bạn tránh việc bỏ dở lúc học giờ Anh này là Catch. Vậy quá khứ của Catch là gì? Cách phân tách động kể từ Catch qua chuyện những thì vô giờ Anh như vậy nào? Nếu các bạn đang sẵn có công cộng những vướng mắc này thì nên nằm trong bản thân lần hiểu vô nội dung bài viết sau đây nhé.

Quá khứ của Catch là gì?

Quá khứ phân kể từ của Catch là:

Bạn đang xem: Quá khứ phân từ của Catch là gì? V1, V2, V3 của Catch chính xác nhất | JES.EDU.VN

Động kể từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân kể từ (V3)Nghĩa của động từ
catchcaughtcaughtbắt lấy, chộp lấy

Ví dụ:

  • We saw the eagle swoop from the sky to catch its prey.
  • He caught hold of my arm.

Bảng phân tách động kể từ Catch vô giờ Anh

Bảng phân tách động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện bên trên đơncatchcatchcatchescatchcatchcatch
Hiện bên trên tiếp diễnam catchingare catchingis catchingare catchingare catchingare catching
Quá khứ đơncaughtcaughtcaughtcaughtcaughtcaught
Quá khứ tiếp diễnwas catchingwere catchingwas catchingwere catchingwere catchingwere catching
Hiện bên trên trả thànhhave caughthave caughthas caughthave caughthave caughthave caught
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễnhave been catchinghave been catchinghas been catchinghave been catchinghave been catchinghave been catching
Quá khứ trả thànhhad caughthad caughthad caughthad caughthad caughthad caught
QK triển khai xong Tiếp diễnhad been catchinghad been catchinghad been catchinghad been catchinghad been catchinghad been catching
Tương Laiwill catchwill catchwill catchwill catchwill catchwill catch
TL Tiếp Diễnwill be catchingwill be catchingwill be catchingwill be catchingwill be catchingwill be catching
Tương Lai trả thànhwill have caughtwill have caughtwill have caughtwill have caughtwill have caughtwill have caught
TL HT Tiếp Diễnwill have been catchingwill have been catchingwill have been catchingwill have been catchingwill have been catchingwill have been catching
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould catchwould catchwould catchwould catchwould catchwould catch
Conditional Perfectwould have caughtwould have caughtwould have caughtwould have caughtwould have caughtwould have caught
Conditional Present Progressivewould be catchingwould be catchingwould be catchingwould be catchingwould be catchingwould be catching
Conditional Perfect Progressivewould have been catchingwould have been catchingwould have been catchingwould have been catchingwould have been catchingwould have been catching
Present Subjunctivecatchcatchcatchcatchcatchcatch
Past Subjunctivecaughtcaughtcaughtcaughtcaughtcaught
Past Perfect Subjunctivehad caughthad caughthad caughthad caughthad caughthad caught
ImperativecatchLet′s catchcatch

Quá khứ của Catch là gì

Bài luyện về quá khứ của Catch

Bài luyện 1: Chia dạng đích thị của động kể từ catch vô dù trống rỗng.

1. He ……….. a ball during the baseball game yesterday.

2. They ……….. fish in the river every summer.

3. She ……….. a cold this week.

4. We ……….. the bus to tát school every day.

5. By next month, I ……….. ten butterflies for my collection.

6. He ……….. a fish while fishing at the lake.

7. They ……….. soccer in the park right now.

8. She ……….. many compliments on her artwork.

Bài luyện 2: Điền kể từ vô đoạn văn sau.

Yesterday, I went to tát the beach with my friends. We decided to tát play a game of beach volleyball. I jumped up and (1) ……….. the ball over the net. My friend (2)……….. it and threw it back to tát má. I tried to tát (3)………..it, but it slipped through my fingers. We laughed and continued playing until the sun began to tát phối. It was a great day at the beach!

Bài luyện 3: Chọn kể từ đích thị nhằm triển khai xong câu.

1. I usually ……….. breakfast before leaving for work.

a) catch

b) catches

c) caught

2. She ……….. the train if she leaves now.

a) will catch

b) catches

c) caught

3. They have ……….. many butterflies in their garden.

a) catch

b) catching

c) caught

4. We ……….. the movie last night.

a) catch

b) catching

c) caught

Xem thêm: CÔNG TY THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP UY TÍN • KIẾN TẠO VIỆT ☎ 0903221369

Bài luyện 4: Sắp xếp kể từ sau sẽ tạo trở nên câu hoàn hảo.

1. fish / He / a / caught / big / the / in / lake.

2. have / They / dinner / caught / already / their / fish / for.

3. catching / She / enjoys / in / butterflies / the / garden.

4. catches / He / the / every / morning / bus / to tát / work.

Đáp án

Bài luyện 1

1. caught

2. catch

3. caught

4. catch

5. will catch

6. caught

7. are catching

8. has caught

Bài luyện 2

1. caught

2. caught

3. catch

Bài luyện 3

1. a) catch

2. a) will catch

3. c) caught

4. c) caught

Bài luyện 4

1. He caught a big fish in the lake.

2. They have already caught fish for their dinner.

3. She enjoys catching butterflies in the garden.

Xem thêm: 101+ Mẫu hình xăm bắp tay nữ CỰC ĐẸP và cá tính

4. He catches the bus every morning to tát work.

Với những share vô nội dung bài viết quá khứ của Catch hoặc V2 V3 của Catch là gì bên trên phía trên, ước rằng độc giả tiếp tục tìm kiếm ra cho bản thân mình mối cung cấp kỹ năng học tập giờ Anh hữu ích. Hơn không còn, bọn chúng bản thân vẫn tồn tại thật nhiều bài xích kỹ năng giờ Anh hoặc đang được đợi các bạn tìm hiểu đấy nhé.

XEM THÊM: Tổng thích hợp động kể từ bất quy tắc thông thườn nhất