Cuốn sách “Học cách học” giúp sinh viên vững bước trên đường đời

“Học cơ hội học” là cuốn sách SV nào thì cũng nên phát âm nhằm việc học tập ĐH được thuận tiện, hiệu suất cao, vì như thế việc học tập ở bậc ĐH khác hoàn toàn việc học tập ở phổ thông.