Tổng hợp bộ từ vựng các loại quả trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Trái cây vô giờ đồng hồ Anh kha khá nhiều mẫu mã, và vì vậy, khá là thách thức so với người học tập trong những công việc ghi ghi nhớ và dùng. Bài ghi chép này tiếp tục trình làng cho những người gọi những loại trái khoáy thông dụng vô cuộc sống và gom người học tập ghi ghi nhớ trải qua một vài bài xích tập luyện vận dụng.

Key takeaways

Bạn đang xem: Tổng hợp bộ từ vựng các loại quả trong tiếng Anh đầy đủ nhất

 • Chủ đề kể từ vựng về trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh được phân loại và bố trí theo đòi trật tự alphabet.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “A”: almond, ambarella, táo Apple, apricot, avocado

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “B”: banana, blackberry,  blueberry

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “C”: cantaloup, cherry, citron, coconut, cucumber, currant, custard táo Apple.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “D”: date, dragon fruit, durian.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “G”: grape, grapefruit, guava.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “J”: jackfruit, jujube.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “K”: kiwi fruit, kumquat.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “L”: lemon, lime, longan, litchi. 

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “M”: mandarin, mango, mangosteen, melon.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “O”: orange.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “P”: papaya, pawpaw, passion fruit, peach, pear, persimmon, pineapple, plum, pomegranate.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “R”: raisin, rambutan, raspberry.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “S”: sapota, soursop, star táo Apple, star fruit, strawberry, sugar cane.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “T”: tamarind

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “U”: ugli fruit.

 • Trái cây chính thức bằng văn bản “W”: Watermelon.

Từ vựng trái khoáy cây giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “A”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Almond

/ˈɑː.mənd/

Quả hạnh nhân

Ambarella

/'æmbə'rælə/

Quả cóc

Apple

/ˈæp.əl/

Quả táo

Apricot

/ˈeɪ.prɪ.kɒt/

Quả mơ

Avocado

/ˌæv.əˈkɑː.dəʊ/

Quả bơ

Từ vựng trái khoáy cây giờ đồng hồ Anh chính thức bởi A

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trái khoáy cây chính thức bởi “B”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Banana

/bəˈnɑː.nə/

Quả chuối

Blackberry 

/ˈblæk.bər.i/

Quả mâm xôi đen

Blueberry 

/ˈbluːˌbər.i/ /ˈbluːˌber.i/

Quả việt quất

Từ vựng trái khoáy cây giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “C”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Cantaloup  

/ˈkæn.tə.luːp/

Quả dưa lưới

Cherry 

/ˈtʃer.i/

Quả anh đào

Citron

/ˈsɪt.rən/

Quả thanh yên

Coconut 

/ˈkəʊ.kə.nʌt/

Quả dừa

Cucumber

/ˈkjuː.kʌm.bər/

Quả dưa leo, dưa chuột

Currant

/ˈkʌr.ənt/

Quả nho Hy Lạp

Custard apple

/ˈkʌs.təd ˌæp.əl/

Quả na

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “D”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Date

/deɪt/

Quả chà là

Dragon fruit

/ˈdræɡ.ən ˌfruːt/

Quả thanh long

Durian

/ˈdʒʊə.ri.ən/

Quả sầu riêng

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “G”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Grape 

/ɡreɪp/

Quả nho

Grapefruit 

/ˈɡreɪp.fruːt/

Quả bưởi

Guava

/ˈɡwɑː.və/

Quả ổi

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi G

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “J”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Jackfruit

/ˈdʒæk.fruːt/

Quả mít

Jujube

/ˈdʒuː.dʒuːb/

Quả táo ta

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “K”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Kiwi 

/ˈki·wi/

Quả kiwi

Kumquat

/ˈkʌm.kwɒt/

Quả quất

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “L”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Lemon

/ˈlem.ən/

Quả chanh vàng

Lime

/laɪm/

Quả chanh xanh

Longan

/ˈlɒŋ.ɡən/

Quả nhãn

Litchi

/ˈliː.tʃiː/

Quả vải

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “M”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Mandarin

/ˈmæn.dər.ɪn/

Quả quýt

Mango

/ˈmæŋ.ɡəʊ/

Xem thêm: Cơ hội tìm việc làm Lạng Sơn thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt

Quả xoài

Mangosteen

/ˈmæŋ.ɡə.stiːn/

Quả măng cụt

Melon

/ˈmel.ən/

Quả dưa gang

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “O”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Orange

/ˈɒr.ɪndʒ/

Quả cam

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “P”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Papaya 

/pəˈpaɪ.ə/

Quả đu đủ

Passion fruit

/ˈpæʃ.ən ˌfruːt/

Quả chanh dây

Peach

/piːtʃ/

Quả đào

Pear

/peər/

Quả lê

Persimmon

/pəˈsɪm.ən/

Quả hồng

Pineapple

/ˈpaɪnˌæp.əl/

Quả dứa/thơm/khóm

Plum

/plʌm/

Quả mận

Pomegranate

/ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/

Quả lựu

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi P

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “R”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Raisin

/ˈreɪ.zən/

Quả nho khô

Rambutan

/ræmˈbuː.tən/

Quả chôm chôm

Raspberry 

/ˈrɑːz.bər.i/

Quả mâm xôi

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “S”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Sapota

/sə’poutə/

Quả hồng xiêm

Soursop

/ˈsaʊə.sɒp/

Quả mãng cầu xiêm

Star apple

/’stɑ:r ‘æpl/

Quả vú sữa

Starfruit

/ˈstɑː.fruːt/

Quả khế

Strawberry

/ˈstrɔː.bər.i/

Quả dâu tây

Sugar cane

/ˈʃʊɡ.ə ˌkeɪn/

Mía

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi S

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “T”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Tamarind

/ˈtæm.ər.ɪnd/

Quả me

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “U”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Ugli fruit

/’ʌgli’fru:t/

Quả chanh Tây Ấn

Từ vựng trái khoáy cây vô giờ đồng hồ Anh chính thức bởi “W”

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meanin

Watermelon

/ˈwɔː.təˌmel.ən/

Quả dưa hấu

Tham khảo thêm:

 • Từ vựng về giải trí

 • Từ vựng về nghệ thuật

 • Từ vựng về Du lịch

Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Gọi thương hiệu những loại trái khoáy vô tranh ảnh này bởi giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện vận dụng

Bài 2: Trả tiếng những thắc mắc sau

1. Tên giờ đồng hồ Anh của trái khoáy cam là gì ?

A. Orange

B. Strawberry

C. Watermelon

D. Tomato

2. Tên giờ đồng hồ Anh của trái khoáy me?

A. Lemon

B. Avocado

C. Tamarind

D. Cherry

3. Soursop là tên gọi của loại trái khoáy nào?

A. Quả lựu

B. Quả hồng xiêm

C. Quả nho

D. Quả mãng cầu xiêm

4. Tên giờ đồng hồ Anh của trái khoáy đào?

A. Lemon

B. Peach

C. Tamarind

D. Watermelon

5. Starfruit là tên gọi của loại trái khoáy nào là ?

A. Quả lựu

B. Quả hồng xiêm

C. Quả khế

D. Quả bưởi

Đáp án

Bài 1:

 1. Apple: Quả táo

 2. Pineapple: Dứa

 3. Papaya: Đu đủ

 4. Banana: Chuối

Bài 2:

 1. A

 2. C

 3. D

 4. B

  Xem thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh gì? Hợp màu gì, tuổi con gì, hợp tuổi nào?

 5. C

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết tiếp tục hỗ trợ cỗ kể từ vựng trái khoáy cây giờ đồng hồ Anh thông thườn nhất. Hy vọng với mối cung cấp tư liệu này, người học tiếp tục luyện tập hằng ngày để sử dụng các kể từ vựng bên trên nhằm dùng một cách thuần thục.
Nguồn tham ô khảo

“English Dictionary, Translations & Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.