So sánh hơn & so sánh hơn nhất: Công thức chi tiết + BÀI TẬP (có đáp án)

Estimated reading time: 12 minutes

So sánh hơn là cấu tạo dùng để làm tế bào miêu tả một đối tượng người tiêu dùng hơn hẳn, nổi trội rộng lớn về một điểm sáng nào là bại vô một group sở hữu 2 đối tượng người tiêu dùng. So sánh rộng lớn nhất là cấu tạo tương tự động tuy nhiên nhằm đối chiếu một group sở hữu tối thiểu kể từ 3 đối tượng người tiêu dùng trở lên trên. Vậy cơ hội dùng 2 cấu tạo này vô giờ đồng hồ Anh thì sao? Cùng dò la hiểu thêm thắt vô nội dung bài viết này nhé!

Bạn đang xem:

so sánh rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh
So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất vô giờ đồng hồ Anh

1. Tính kể từ, trạng kể từ vô sánh sánh 

Đầu tiên, tớ rất cần phải nắm rõ về 3 loại tính kể từ, trạng kể từ cơ bạn dạng vô đối chiếu, gồm những: tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn, tính từ/ trạng kể từ nhiều năm và tính từ/ trạng kể từ bất bất quy tắc.

So sánh rộng lớn & đối chiếu rộng lớn nhất: Ba loại tính kể từ, trạng kể từ vô đối chiếu giờ đồng hồ Anh
Ba loại tính kể từ, trạng kể từ vô đối chiếu giờ đồng hồ Anh

Để dò la hiểu cụ thể rộng lớn về mảng kỹ năng và kiến thức này, coi thêm thắt bài bác viết: Sử dụng tính kể từ ngắn ngủn và tính kể từ nhiều năm vô câu sao làm sao cho thật chủ yếu xác?

2. Công thức đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh

2.1. So sánh rộng lớn là gì?  

So sánh hơn là cấu tạo dùng để làm tế bào miêu tả một đối tượng người tiêu dùng hơn hẳn, nổi trội rộng lớn về một điểm sáng nào là bại vô một group sở hữu 2 người/ sự vật/ hiện tượng lạ. Các điểm sáng này được thể hiện tại vì chưng những tính kể từ hoặc trạng kể từ vô câu.

Ví dụ: 

 • John is taller than his brother. (John cao hơn nữa em trai của cậu ấy.)
 • You speak more loudly than they bởi. (Bạn trình bày to ra thêm bọn họ trình bày.)
Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với tía loại tính kể từ, trạng kể từ cơ bản
Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với tía loại tính kể từ, trạng kể từ cơ bản

2.1. So sánh rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ ngắn

Đối với tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn, chúng ta cần thêm thắt đuôi “-er” vào tính từ/ trạng kể từ theo đòi công thức:

S + V + Tính kể từ ngắn-er/ Trạng kể từ ngắn-er + kêu ca + O/ N/ mệnh đề/ đại kể từ

Ví dụ: 

 • She is taller than me/ I am. (Cô ấy cao hơn nữa tôi.)
 • He studies harder kêu ca he did last semester. (Cậu ấy học tập thường xuyên rộng lớn học tập kỳ trước.)

Quy tắc thêm thắt “-er” vô tính kể từ ngắn ngủn vô đối chiếu hơn:

Trường hợpQuy tắc thêm thắt “-er”Ví dụ
Tính kể từ ngắn ngủn kết đôn đốc vì chưng “nguyên âm-phụ âm”Gấp song phụ âm cuối trước lúc thêm thắt đuôi “-er”big -> bigger
(to -> to tát hơn)
hot -> hotter
(nóng -> rét hơn)
Tính kể từ ngắn ngủn kết đôn đốc với đuôi “-y”Chuyển “y” trở nên “i”, thêm thắt đuôi “-er”happy -> happier
(vui -> vui sướng hơn)
early -> earlier
(sớm -> sớm hơn)
Tính kể từ ngắn ngủn đang được có trước đuôi “-e”Thêm đuôi “-r”late -> later
(muộn -> muộn hơn)
large -> larger
(lớn -> rộng lớn hơn)

2.3. So sánh rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ dài

Thêm “more” vào trước tính kể từ như công thức bên dưới đây:

S + V + more + Tính kể từ dài/ Trạng kể từ nhiều năm + kêu ca + O/ N/ mệnh đề/ đại kể từ

Ví dụ: 

 • She is more beautiful kêu ca she was when she first met you. (Cô ấy xinh xinh xắn hơn khi cô ấy bắt gặp chúng ta thứ tự trước tiên.)
 • You should bởi this exercise more carefully kêu ca the last one. (Con nên thực hiện bài bác này cẩn trọng rộng lớn bài bác trước.)

2.4. So sánh rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ bất quy tắc 

Dưới đấy là bảng những tính từ/ trạng kể từ bất quy tắc được trả quý phái dạng đối chiếu hơn: 

Tính từ/ Trạng kể từ bất quy tắcSo sánh hơn
Good/ Well (Tốt)Better (Tốt hơn)
Bad/ Badly (Tồi tệ)Worse (Tồi tệ hơn)
Many/ Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Little (Ít)Less (Ít hơn)
Far (Xa)Farther/ Further (Xa hơn)

Dù ko tuân theo đòi quy tắc Khi trả quý phái dạng đối chiếu rộng lớn của của nhị loại tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn và nhiều năm, những loại tính từ/ trạng kể từ này vẫn đang còn “than” theo đòi sau. Ta sở hữu cấu trúc:

S + V + Tính từ/ Trạng kể từ bất quy tắc + kêu ca + O/ N/ mệnh đề/ đại kể từ

Ví dụ:

 • The weather in winter is worse kêu ca that in summer. (Thời tiết ngày đông tệ rộng lớn không khí ngày hè.)
 • She is doing better than she did last year. (Cô ấy đang khiến chất lượng tốt rộng lớn năm trước đó.)

Hãy nằm trong FLYER gia tăng lại tía cấu tạo bên trên với phần bài bác tập luyện nho nhỏ bên dưới nhé!

3. Công thức đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh

3.1. So sánh rộng lớn nhất là gì?

So sánh rộng lớn nhất là cấu tạo dùng để làm tế bào miêu tả một đối tượng người tiêu dùng hơn hẳn, nổi trội nhất về một điểm sáng nào là bại vô một group sở hữu tối thiểu kể từ 3 người/ sự vật/ hiện tượng lạ trở lên trên.

Ví dụ: 

 • John is the tallest student in his class. (John là cậu học viên tối đa vô lớp.)
 • You speak the most loudly in the room. (Bạn tuyên bố to tát nhất vô căn chống này.)
So sánh nhất với tía loại tính kể từ, trạng kể từ cơ bản
So sánh nhất với tía loại tính kể từ, trạng kể từ cơ bản

3.2. So sánh rộng lớn nhất với tính kể từ, trạng kể từ ngắn

Đối với tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủn, Khi trả quý phái dạng đối chiếu nhất, chúng ta cần thêm thắt đuôi “-est” vô tính từ/ trạng kể từ này:

S + V + the + Tính kể từ ngắn-est/ Trạng kể từ ngắn-est (+ O/ N/ mệnh đề/ đại từ)

(Trong một trong những tình huống, chúng ta có thể ko cần thiết thêm thắt bộ phận “O/ N/ mệnh đề/ đại từ” trong số cấu tạo đối chiếu nhất tuy nhiên ko làm mất đi chuồn ý nghĩa sâu sắc của câu.)

Ví dụ:

 • Everest is the highest mountain in the world. (Everest là ngọn núi tối đa toàn cầu.)
 • He is the fastest in the race. (Anh ấy là kẻ nhanh nhất có thể vô trận đua.)
  -> Trong tình huống này, “the fastest” ko cần phải có tân ngữ theo đòi sau vẫn diễn tả chính và đầy đủ ý. 

Quy tắc thêm thắt “-est” vô tính kể từ ngắn ngủn vô đối chiếu nhất:

Trường hợpCách thêm thắt “-est”Ví dụ
Tính kể từ ngắn ngủn kết đôn đốc vì chưng “nguyên âm-phụ âm”Gấp song phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-est”big -> biggest
(to -> to tát nhất)
hot -> hottest
(nóng -> rét nhất)
Tính kể từ ngắn ngủn kết đôn đốc với đuôi “-y”Chuyển “y” trở nên “i”, thêm thắt đuôi “-est”happy -> happiest
(vui -> vui sướng nhất)
early -> earliest
(sớm -> sớm nhất)
Tính kể từ ngắn ngủn đang được có trước đuôi “-e”Thêm đuôi “-st”late -> latest
(muộn -> muộn nhất)
large -> largest 
(rộng -> rộng lớn nhất)

3.3. So sánh rộng lớn nhất với tính kể từ, trạng kể từ dài

Nếu là tính từ/ trạng kể từ nhiều năm, Khi trả quý phái dạng đối chiếu nhất, chúng ta ko thêm thắt đuôi “-est” như tính từ/ trạng kể từ ngắn ngủn. Thay vô bại, bạn thêm thắt “most” vô thân ái “the” và tính từ/ trạng kể từ theo đòi công thức sau: 

S + V + the + most + Tính kể từ dài/ Trạng kể từ nhiều năm (+ O/ Clause/ N/ Pronoun)

Ví dụ:

 • This is the most convenient room I have ever lived in. (Đây là căn chống tiện nghi ngờ nhất tuy nhiên tôi từng ở.)
 • He speaks English the most fluently in my class. (Anh ấy trình bày giờ đồng hồ Anh trôi chảy nhất lớp tôi.)

3.4. So sánh rộng lớn nhất với tính kể từ, trạng kể từ bất quy tắc

Các tính kể từ, trạng kể từ bất quy tắc ko vận dụng quy tắc thêm thắt “-est” hoặc “most” của tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủn và nhiều năm, thay cho vô bại, group kể từ này sẽ tiến hành quy đổi như sau: 

Tính từ/ Trạng kể từ bất quy tắcSo sánh hơn
Good/ WellBest
Bad/ BadlyWorst
Many/ MuchMost
LittleLeast
FarFarthest/ Furthest

Ngoại trừ điểm khác lạ về dạng tính kể từ, trạng kể từ nêu bên trên, cấu tạo câu đối chiếu nhất với tính kể từ, trạng kể từ bất quy tắc khá như thể với cấu tạo câu của tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủn. Cụ thể:

S + V + the + Tính kể từ dài/ Trạng kể từ bất quy tắc (+ O/ N/ mệnh đề/ đại từ)

Xem thêm: Cơ hội tìm việc làm Lạng Sơn thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt

Ví dụ: 

 • This brand is the best. (Thương hiệu này là tốt nhất có thể đấy.)
 • It is the worst experience in my life. (Đó là hưởng thụ tồi tàn nhất vô cuộc sống đời thường của tôi.)

Để hoàn toàn có thể áp dụng tức thì những kỹ năng và kiến thức vừa phải học tập, trước lúc bước quý phái phần tiếp theo sau, các bạn hãy tạm dừng một ít nhằm nằm trong FLYER test mức độ với bài bác tập luyện về cấu tạo đối chiếu nhất tức thì tại đây chúng ta nhé!

Kiểm tra trình độ chuyên môn bên trên chống ganh đua ảo FLYER

3.5. Lưu ý khi sử dụng cấu tạo đối chiếu nhất

Khi dùng cấu tạo đối chiếu nhất, bạn phải cảnh báo một trong những tình huống sau: 

Trường hợpCách dùngVí dụ
Để nhấn mạnh vấn đề cửa hàng chiếm hữu của những đối tượng người tiêu dùng đem điểm sáng “nhất”Có thể thay cho “the” vì chưng những đại kể từ chiếm hữu như my, his, her, their,…my greatest friends (những người chúng ta tốt nhất có thể của tôi)
his most important tệp tin (tài liệu cần thiết nhất của anh ấy ấy)
Nếu cuối mệnh đề là một trong tính từ/ trạng kể từ đối chiếu nhất tuy nhiên không tồn tại danh kể từ theo đòi sauCó thể lưu giữ hoặc lược vứt “the” trước tính từ/ trạng từThis book is the most interesting. (Quyển sách này thú vị nhất.)
-> This book is most interesting

Ngoài đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất, vô giờ đồng hồ Anh còn những cấu tạo đối chiếu sau:

 • So sánh xoàng xĩnh vô giờ đồng hồ Anh: Cấu trúc ngữ pháp cần thiết dành riêng cho những người mới nhất bắt đầu
 • So sánh vì chưng vô giờ đồng hồ Anh: Công thức, ví dụ, bài bác tập luyện sở hữu đáp án
 • So sánh kép với 4 cấu tạo “the more” cơ bạn dạng nhất vô giờ đồng hồ Anh
 • Cấu trúc “Different from”: So sánh điểm khác lạ vô giờ đồng hồ Anh chỉ với cùng 1 cấu tạo cơ bạn dạng nhất
 • Cấu trúc “More and more”: Cấu trúc đối chiếu kép cơ bạn dạng tuy nhiên chúng ta ko thể vứt qua!

Xem thêm: Tổng phù hợp những loại đối chiếu vô giờ đồng hồ Anh: Tổng phù hợp không hề thiếu nhất, kèm cặp bài bác tập!

4. Kiến thức không ngừng mở rộng về đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh

4.1 Tăng mạnh, tách nhẹ nhõm độ mạnh đối chiếu hơn

So sánh rộng lớn & đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh
Tăng mạnh, tách nhẹ nhõm độ mạnh đối chiếu hơn

Để nhấn mạnh vấn đề điều đang rất được đối chiếu, chúng ta có thể thêm thắt những kể từ sau vô trước cấu tạo đối chiếu hơn:

far
much
a lot
lots
a great deal
a good deal

Các kể từ này hoàn toàn có thể dịch công cộng là “hơn nhiều”. 

Ví dụ: 

 • He was a lot better than he was before. (Anh ấy chất lượng tốt rất là nhiều đối với trước bại.)
 • They are much more hard-working kêu ca us. (Họ cần mẫn rất là nhiều đối với Cửa Hàng chúng tôi.)

Trái lại, những kể từ a bit, a little, slightly dùng để làm tách nhẹ nhõm độ mạnh đối chiếu. Các kể từ này được hiểu là “hơn ít”/ “hơn một chút” và cũng đứng trước cấu tạo đối chiếu rộng lớn vô câu. 

Ví dụ: 

 • We were a bit slower than them. (Chúng tôi chậm trễ rộng lớn một ít đối với bọn họ.)
 • My new house is slightly more inconvenient kêu ca the old one. (Nhà mới nhất của tôi phiền phức rộng lớn chút đối với căn nhà cũ.)

Cùng test coi cường độ hiểu bài bác và năng lực ghi lưu giữ những phần không ngừng mở rộng bên trên của chúng ta trải qua bài bác tập luyện nhỏ bên dưới đây:

4.2. Các loại tính kể từ đặc biệt quan trọng vô đối chiếu giờ đồng hồ Anh

So sánh rộng lớn & đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh
Các loại tính kể từ đặc biệt quan trọng vô đối chiếu giờ đồng hồ Anh

Tính kể từ “vừa ngắn ngủn vừa phải dài” 

Đa số những tính kể từ kết đôn đốc vì chưng -le, -ow, -er và -et Khi trả quý phái đối chiếu rộng lớn hoặc nhất đều hoàn toàn có thể vận dụng cả nhị quy tắc đối chiếu của tính kể từ ngắn ngủn và nhiều năm (thêm “-er” và “more” với đối chiếu hơn; thêm thắt “-est” và “most” với đối chiếu nhất).

Ví dụ: 

 •  She is cleverer kêu ca him. (Cô ấy tinh ranh rộng lớn anh ấy.)
  = She is more clever kêu ca him. 
 • John is the quietest in the class. (John là kẻ yên ắng nhất lớp.)
  John is the most quiet in the class. 

Dưới đấy là một trong những tính kể từ thông dụng tuy nhiên chúng ta thông thường thấy:

Tính từNghĩaSo sánh hơnSo sánh nhất
quietyên lặngquieter/ more quietquietest/ most quiet
cleverkhéo léocleverer/ more clevercleverest/ most clever
narrowhẹpnarrower/ more narrownarrowest/ most narrow
simpleđơn giảnsimpler/ more simplesimplest/ most simple

Tính kể từ không tồn tại dạng sánh sánh

Không nên tính kể từ nào là chúng ta cũng đều hoàn toàn có thể trả quý phái dạng đối chiếu vô giờ đồng hồ Anh. Một số tính kể từ không tồn tại dạng đối chiếu vì chưng bọn chúng đem nghĩa vô cùng. Các tính kể từ ấy bao gồm:

Tính từNghĩa
topcao nhất
uniqueđộc nhất
perfecthoàn hảo
supremetối cao
primarychính
matchlesskhông đối thủ
dailyhằng ngày
primecăn bản
absolutetuyệt đối
emptytrống rỗng
extremecực kỳ
fullno

Đến phía trên, chúng ta đang được triển khai xong toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết nhất của cấu tạo đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất. Để gia tăng lại bài học kinh nghiệm, hãy nằm trong FLYER cho tới với phần rèn luyện tổ hợp sau đây!

5. Luyện tập luyện ngữ pháp bên trên Phòng ganh đua ảo FLYER

Phòng ganh đua ảo FLYER cung ứng mang lại học viên 6-15 tuổi hạc rộng lớn 1700 bài bác tập luyện ôn luyện, kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, cùng theo với những tác dụng học tập nhiều tương tác, thú vị gồm:

 • Kiểm tra trình độ chuyên môn miễn phí, chấm điểm và phân loại trình độ chuyên môn theo đòi chuẩn chỉnh quốc tế A1-C2 tự động động
 • Ôn luyện cả 4 khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên 1 nền tảng
 • Hệ thống tự động chấm, trả đáp án giúp học viên dễ dàng và đơn giản ôn tập luyện lại, tự động học tập tận nhà hiệu quả
 • Luyện Nói về AI chấm, chữa trị tự động hóa và vô nằm trong cụ thể, sửa lỗi vạc âm mang lại trẻ
 • Bài tập luyện nhiều tương tác, tế bào phỏng game giúp kích quí óc cỗ & sự hào hứng học tập tập
 • Nhiều tác dụng học hành vui sướng nhộn: thách đấu nằm trong bằng hữu, bài bác rèn luyện ngắn ngủn, ôn luyện kể từ vựng,…
 • Cung cung cấp những đề ganh đua test Starters, Movers, Flyers, KET, PET, TOEFL Primary, IOE,… sát với đề ganh đua thực tế

Video reviews những tác dụng học tập thú vị bên trên FLYER:

Bên cạnh bại, tác dụng hữu ích – Báo cáo học tập tập, gom học viên dễ dàng theo đòi dõi tiến trình học hành. Hệ thống tự động hóa tàng trữ từng thành phẩm bài bác ganh đua, tương tự phụ thuộc bại để lấy đi ra phán xét về năng lượng lúc này, ưu điểm & điểm học viên cần thiết xử lý.

>>> Tìm hiểu về gói luyện ganh đua chứng từ Cambridge/ TOEFL/ IOE/… bên trên Phòng ganh đua ảo tại đây!

6. Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất (kèm đáp án)

Tổng kết

So sánh rộng lớn & đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh
So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất giờ đồng hồ Anh

Có thể thấy, phần bài học kinh nghiệm của những cấu trúc đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ đồng hồ Anh khá nhiều năm tuy nhiên lại không thực sự phức tạp. Để nắm rõ và ghi lưu giữ toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức bên trên, chỉ việc chúng ta thông thường xuyên ôn lại bài học kinh nghiệm và cần mẫn rèn luyện với những bài bác tập luyện tương quan, chẳng bao lâu sau, các bạn sẽ thành thục điểm ngữ pháp này đấy!

Ba u ước muốn con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện ganh đua giờ đồng hồ Anh bên trên Phòng ganh đua ảo FLYER – Con chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh bất ngờ, ko gượng gạo ép!

✅ Truy cập 1700+ đề ganh đua test & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, ganh đua vô chuyênm,,,

Học hiệu suất cao tuy nhiên vui với tác dụng tế bào phỏng game lạ mắt như thách đấu bằng hữu, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: 1001+ Ảnh Avatar Buồn, Cô Đơn, Tâm Trạng Đẹp Nhất Năm 2024

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá trình độ chuyên môn lịch, report học hành, tiện ích cha mẹ riêng

Tặng con cái môi trường xung quanh luyện ganh đua giờ đồng hồ Anh ảo, chuẩn chỉnh bạn dạng ngữ chỉ không tới 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

 • Tất tần tật về cấu tạo So as/ So as to/ So that/… + BÀI TẬP
 • “Rude” chuồn với giới kể từ gì vô giờ đồng hồ Anh?
 • Cấu trúc “enough”: 3 cấu tạo cơ bạn dạng nhất giúp cho bạn thoải mái tự tin vô gửi gắm tiếp