watch trong Tiếng Việt, dịch, Tiếng Anh - Từ điển Tiếng Việt

Phép dịch "watch" trở nên Tiếng Việt

xem, đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay treo tay là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "watch" trở nên Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: I love to lớn watch people's reactions when I say who I am. ↔ Tôi quí coi phản xạ của quý khách ko tôi phát biểu tôi là ai.

watch verb noun ngữ pháp

Bạn đang xem: watch trong Tiếng Việt, dịch, Tiếng Anh - Từ điển Tiếng Việt

A portable or wearable timepiece. [..]

 • to look at for a period of time [..]

  I love to lớn watch people's reactions when I say who I am.

  Tôi quí xem phản xạ của quý khách ko tôi phát biểu tôi là ai.

 • portable or wearable timepiece

  I'll buy a watch for my son.

  Tôi tiếp tục mua sắm một cái đồng hồ cho tới con cái tôi.

 • portable or wearable timepiece

  With a very scary bodyguard and a very gorgeous watch.

  có một tay vệ sỹ cực kỳ đang được gờm và một chiếc đồng hồ nước treo tay thiệt xịn.

  • rình
  • cái đồng hồ
  • canh
  • canh gác
  • theo dõi
  • thức
  • đội tuần tra
  • ngắm
  • chờ
  • buổi thức đêm
  • canh phòng
  • cảnh giới
  • dòm chừng
  • gác đêm
  • người canh gác
  • người canh phòng
  • người gác
  • người trực
  • nhìn xem
  • phiên canh
  • phiên gác
  • quan sát
  • sự canh gác
  • sự canh phòng
  • sự thức đêm
  • thức canh
  • thức đêm
  • trông nom
  • tuần canh
  • vỏ đồng hồ
  • để ý xem
  • đồng hồ nước ngược quít
  • nhìn
  • chờ đợi
  • cẩn thận
  • trông coi
  • đón rình
  • để ý
  • đồng hồ nước ngược quýt
 • Glosbe

 • Google

 • đồng hồ nước với nắp

 • canh tuần

 • Đồng hồ nước lặn

 • Xin đón coi nhằm lần hiểu thêm

 • chú ý · coi chừng · cẩn thận · để ý

 • rình mò · theo dõi

 • cảnh giác · sự đề phòng · sự nhằm ý · tính cảnh giác · tính thận trọng

 • con nguyệt lão atropot

We're gonna watch her, make sure that her pressure doesn't drop again, but, yes, she's going to lớn be okay.

để chắc chắn thêm. cô ấy tiếp tục ổn định thôi.

(New York) - The Vietnam government intensified its repression of activists and dissidents during 2010, and cracked down harshly on freedom of expression, association, and assembly, Human Rights Watch said today in its World Report 2011.

(New York) - Trong năm 2010, cơ quan ban ngành nước Việt Nam tăng thêm đàn áp những căn nhà sinh hoạt và sự không tương đồng chủ yếu loài kiến và trực tiếp tay áp dụng những quyền tự tại ngôn luận, group họp và lập hội, theo công thân phụ ngày thời điểm hôm nay của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhập Báo cáo Tình hình Thế giới 2011.

I direct my comments to lớn the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to lớn their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Tôi ngỏ câu nói. nằm trong group đông đúc những thiếu hụt niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng toàn cầu cùng theo với phụ vương, ông và những vị hướng dẫn chức tư tế của mình là những người dân đang được trông nom bọn họ.

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to lớn take YouTube Poopers' videos down because mature and defamatory nội dung is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

Các cá thể bị xuất hiện nay trong những YouTube Poop thỉnh thoảng nỗ lực gỡ đoạn phim của YouTube Pooper xuống vì thế mội dung người rộng lớn và bỉ báng xuất hiện nay phổ cập nhập bại liệt, đặc trưng nếu như những video bại liệt có tương đối nhiều người theo dõi là trẻ nhỏ.

We still outside the watch circle?

Ta vẫn ở bên phía ngoài vòng an toàn?

If only we'd watch our weight.

Nếu chỉ mất công ty chúng tôi tiếp tục xem trọng lượng của công ty chúng tôi.

Be careful and watch the dose.

Cẩn thận với bạt mạng lượng.

Xem thêm: Kỷ Mùi 1979 mệnh gì? Nữ 1979 hợp hướng làm việc nào

If this really goes as deep as we think, and he's already watching you...

Nếu từng chuyện thực sự rạm thâm thúy như tất cả chúng ta nghĩ về, và ông tớ đang được theo dõi tất cả chúng ta...

Watch this ugly one.

Canh chừng thương hiệu xấu xa xí này.

Hey, watch it, lady!

Coi chừng chứ kưng!

If she did they may be watching for you.

Nếu cô tớ thực hiện thế bọn họ tiếp tục theo dõi cô.

No, I want to lớn watch the pheasants.

Không, tôi ham muốn sắp tới và nhìn chim lớn mạnh.

Watch your tongue!

Cậu ko được phát biểu bừa!

It'd be an honor to lớn watch your horse.

Tôi cực kỳ vinh dự được siêng sóc con cái ngựa của anh ấy.

Many civilians watched the battle.

CÓ nhiều thông thường dân vẫn chứng kiến trận tiến công này.

Imagine that -- sitting at work, scrolling through Facebook, watching videos on YouTube has made us less productive.

Hãy tưởng tượng - ngồi văn chống, lướt Facebook, xem đoạn phim bên trên Youtube, bọn chúng thực hiện tớ kém cỏi năng suất rộng lớn.

It is simply very enjoyable to lớn use your English to lớn read a good book , understand a tuy vậy , watch an interesting movie , get an answer to lớn a computer problem , exchange e-mails with a native speaker , etc .

Chỉ giản dị là cảm xúc cực kỳ yêu thích Lúc rất có thể sử dụng giờ Anh phát âm một cuốn sách hoặc , hiểu một bài xích hát , xem một bộ phim truyện thú vị , xử lý yếu tố với PC , trao thay đổi thư tín với ngưởi phiên bản ngữ , etc .

Watch yourself on the stairs.

Cẩn thận bao nhiêu bậc thang.

But watch the skies.

Nhưng để ý bên trên đầu.

Now keep watch.

Bây giờ kế tiếp theo dõi nhé.

An inspired Relief Society president counsels with her bishop and prayerfully makes visiting teaching assignments to lớn assist him in watching over and caring for each woman in the ward.

Các quản trị Hội Phụ Nữ tràn soi dẫn bàn thảo với vị giám trợ của mình và thành ý triển khai việc làm viếng thăm giảng dạy dỗ nhằm phụ chung ông trong các việc trông nom và che chở từng phụ phái đẹp nhập đái giáo quần thể.

I wanna watch you.

Tôi ham muốn xem cậu.

They're watching.

Chúng đang được theo dõi.

I have watched you be in love with iris Since you were old enough to lớn know what love is.

Xem thêm: Tìm hiểu người sinh năm 2015 mệnh gì? Tuổi con gì? Hợp màu gì? Hợp tuổi gì?

Chú vẫn thấy con cháu yêu thương Iris Tính từ lúc khi con cháu đầy đủ tuổi hạc nhằm hiểu yêu thương là gì.

To subscribe to lớn a channel while watching a creator's Story, you can hit the Subscribe button within the đoạn phim.

Để ĐK một kênh trong những lúc xem mẩu chuyện của những người tạo nên, bạn cũng có thể nhấn nhập nút Đăng ký nhập đoạn phim bại liệt.