[Định nghĩa] [Tính chất] của Hình Chóp tam giác đều

Ibaitap: Qua bài bác [Định nghĩa] [Tính chất] của Hình Chóp tam giác đều nằm trong tổ hợp lại những kỹ năng về hình chóp tam giác đều và chỉ dẫn điều giải cụ thể bài bác tập luyện vận dụng.

I. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU LÀ GÌ?

Trong hình học tập không khí, hình chóp tam giác đều là hình dạng chóp đặc trưng thông thường bắt gặp. Hình chóp tam giác đều là hình chóp đem lòng của chính nó là tam giác đều, những mặt mũi mặt là những tam giác thăng bằng nhau đem đỉnh chung.

Bạn đang xem: [Định nghĩa] [Tính chất] của Hình Chóp tam giác đều

Ví dụ: Hình chóp tam giác đều S.ABC.

II. TÍNH CHẤT CỦA HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Ngoài những đặc điểm của hình chóp, tớ đem đặc điểm của hình chóp tam giác đều là:

 • Hình chóp đem lòng là tam giác đều và đem 3 mặt mũi phẳng lì đối xứng.
 • Các cạnh mặt mũi của hình chóp tam giác đều đều nhau.
 • Tất cả những mặt mũi mặt đều là những tam giác thăng bằng nhau.
 • Chân lối cao của hình chóp tam giác đều trùng với tâm của mặt mũi lòng (tâm lòng là trọng tâm của tam giác).
 • Tất cả những góc tạo nên vì chưng những mặt bênmặt đáy của hình chóp tam giác túc tắc đều nhau.
 • Tất cả những góc tạo nên vì chưng cạnh mặt mũi mặt mũi đáy của hình chóp tam giác túc tắc đều nhau.

Ví dụ: Hình chóp tam giác đều S.ABC thì:

 • △ABC đều phải sở hữu tâm O.
 • SO ⊥ (ABC).
 • SA = SB = SC.
 • ((SAB); (ABC)) = ((SBC); (ABC)) = ((SAC); (ABC)).
 • (SA; (ABC)) = (SB; (ABC)) = (SC; (ABC)).

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO VỀ HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Ví dụ: Cho hình chóp đều S.ABC. Chứng minh rằng: Mỗi cạnh mặt mũi của hình chóp cơ vuông góc với cạnh đối lập, từng mặt mũi phẳng lì có một cạnh mặt mũi và lối cao của hình chóp đều vuông góc với cạnh đối lập.

Lời giải tham ô khảo:

Xem thêm: 100 STT về biển mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho bạn

* S.ABC là hình chóp đều

⇒ △ABC là tam giác đều ⇒ SA = SB = SC.

Do cơ Khi tớ vẽ SH ⊥ (ABC)

⇒ H là trọng tâm của △ABC đều và đem AH ⊥ BC.

Theo toan lý tía lối vuông góc ⇒ SA ⊥ BC

Chứng minh tương tự động tớ được SB ⊥ AC và SC ⊥ AB.

Xem thêm: Top 5+ Bản kiểm điểm Đảng viên 2024 và cách viết

* Vì BC ⊥ AH và BC ⊥ SH ⇒ BC ⊥ (SAH)

Chứng minh tương tự động tớ đem CA ⊥ (SBH) và AB ⊥ (SCH).