Cấp 1.875 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng cao, thầy trò hết cảnh “ăn đong”

Nhiều ngôi trường phân phối trú ở những thị trấn vùng cao Yên Bái vẫn bay ngoài cảnh vay mượn gạo mọi chỗ, thậm chí là kêu gọi cha mẹ học viên góp phần, do trễ trễ vô chằm vận trả.