Cách viết, từ ghép của Hán tự NHƯ 如 trang 1-Từ Điển Anh Nhật Việt ABC

Tra Hán Tự

Danh Sách Từ Của 如NHƯ

Bạn đang xem: Cách viết, từ ghép của Hán tự NHƯ 如 trang 1-Từ Điển Anh Nhật Việt ABC

Xem thêm: Sinh năm 1979 mệnh gì, tuổi gì, hợp tuổi nào, màu gì, hướng nào? 

Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHƯ ví như; tương tự như; như là; tương tự
NHƯ HÀ như vậy nào; thế nào
NHƯ HÀ như vậy nào; thế nào
何して NHƯ HÀ ái chà;kì thực;như thế nào;tại sao
雨露 NHƯ VŨ LỘ bình tưới
NHƯ PHÁP tuân bám theo điều dạy dỗ của Phật
NHƯ LAI Như lai
NHƯ NGUYỆT Tháng 2 âm lịch
NHƯ NGUYỆT mon nhị âm lịch
是我聞 NHƯ THỊ NGÃ VĂN Đây là những điều tôi nghe được
NHƯ Ý như bản thân ngóng muốn; như mong muốn mình;như ý;quyền trượng trong phòng sư
NHƯ THỰC cái thật; cái đúng
何にも NHƯ HÀ đích là; trả toàn; trái khoáy nhiên;quả thật; cho tới nỗi; biết bao
何に NHƯ HÀ biết bao;như thế nào; thế nào
何しても NHƯ HÀ nhất định;thế này cũng
DƯỢC NHƯ sinh sống động; sinh động;sự sinh sống động; sự sinh động
KHIẾM NHƯ sự thiếu; sự ko đủ; thiếu; ko đủ
する KHIẾM NHƯ thiếu; ko đủ
ĐỘT NHƯ đột ngột;đột nhiên; ko ngờ tới
釈迦 THÍCH GIÀ,CA NHƯ LAI bụt mến ca
万事 VẠN SỰ NHƯ Ý vạn sự như ý

Học giờ đồng hồ nhật online