nguyên hàm Tiếng Anh là gì

Nguyên hàm là một trong những định nghĩa vô toán học tập nhằm duy nhất hàm số với đạo hàm vì chưng với hàm số đang được mang đến. Cụ thể, nếu như f(x) là một trong những hàm số, thì hàm số F(x) được gọi là vẹn toàn hàm của f(x) bên trên một quãng [a,b] nếu như và chỉ nếu như đạo hàm của F(x) bên trên đoạn bại vì chưng với f(x), tức là F'(x) = f(x) mang đến từng x trong khúc [a,b].

Bạn đang xem: nguyên hàm Tiếng Anh là gì

1.

Để thăm dò vẹn toàn hàm của hàm f(x) = x^2, tất cả chúng ta rất có thể dùng quy tắc lũy quá và chiếm được F(x) = (1/3)x^3 + C, vô bại C là hằng số tích phân.

To find the antiderivative of the function f(x) = x^2, we can use the power rule and obtain F(x) = (1/3)x^3 + C, where C is the constant of integration.

2.

Hàm số F(x) được gọi là vẹn toàn hàm của hàm số f(x) bên trên K nếu như F'(x) = f(x) với từng x ∈ K.

The function F(x) is said vĩ đại be an antiderivative of the function f(x) over K if F'(x) = f(x) for all x ∈ K.

Xem thêm: Kỷ Mùi 1979 mệnh gì? Nữ 1979 hợp hướng làm việc nào

Trong cỗ môn giải tích (calculus) một trong những hàm thông thườn thường bắt gặp là:

- đạo hàm: derivative

- nghịch tặc đảo: inverse

- vẹn toàn tố: prime

Xem thêm: Những hình mặt cười màu đen bí ẩn và đáng để khám phá

- tích phân: integral

- tích phân ko xác định: indeterminate integral

- vẹn toàn hàm: antiderivative