"months" là gì? Nghĩa của từ months trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

month /mʌnθ/

 • danh từ
  • tháng
   • lunar month: mon âm lịch
   • solar month: mon dương lịch
  • month's mind
   • lễ cầu kinh một mon sau khoản thời gian chết; lễ giỗ phụ vương mươi ngày
  • month of Sundays
   • một thời hạn lâu năm vô tận


Xem thêm: calendar month


Xem thêm: 100 STT về biển mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho bạn

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh


Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

months
syn.: calendar month