quốc tịch Mỹ Tiếng Anh là gì

United States nationality

Bạn đang xem: quốc tịch Mỹ Tiếng Anh là gì

Quốc tịch là sợi chạc buộc ràng pháp luật thân thuộc cá thể người lăm le cư và sơn hà Hoa Kỳ. Người vẫn nhập quốc tịch Mỹ sẽ tiến hành thừa nhận là công dân đầu tiên của nước này và thừa hưởng quyền tương đương tiến hành nhiệm vụ theo đuổi pháp lý sơn hà Mỹ quy lăm le.

1.

Cô ấy là một trong công dân Mỹ vì như thế cả thân phụ và u của cô ấy ấy đều là kẻ Mỹ.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh gì? Hợp màu gì, tuổi con gì, hợp tuổi nào?

She has an American nationality because both of her parents are American.

Các các bạn nằm trong DOL phân biệt người Châu Mỹ (American) và người Mỹ (US people) nha:

- Người Châu Mỹ (American): dùng để làm chỉ người tới từ châu lục Mỹ, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, vv... (Ví dụ: American people enjoy a wide range of foods from different cultures, reflecting the country's diversity. - Người Châu Mỹ quí hương thụ những thức ăn nhiều chủng loại kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống nhau, phản ánh sự nhiều chủng loại của non sông chúng ta.)

- Người Mỹ (US people): dùng để làm chỉ người dân có quốc tịch Hoa Kỳ (Ví dụ: US people have the right lớn vote in national elections and help choose their country's leaders. - Công dân Mỹ với quyền bầu cử trong số cuộc bầu cử vương quốc và hùn lựa chọn ra những mái ấm chỉ dẫn của non sông.)