Quá khứ của drink: V2 và V3 của drink cùng các phrasal verbs

Quá khứ của drink là gì? Drink là 1 trong những động kể từ bất quy tắc nên các bạn dễ dàng lầm lẫn Lúc thay đổi V2 của drink (drink vượt lên trên khứ) và drink V3 (phân kể từ 2 của drink). Hãy nằm trong ILA ôn lại cơ hội phân tách drink vượt lên trên khứ với mọi phrasal verbs kèm theo nhé!

Quá khứ của drink tức là gì?

Bạn đang xem: Quá khứ của drink: V2 và V3 của drink cùng các phrasal verbs

Trước Lúc mò mẫm hiểu quá khứ của drink, hãy nằm trong liếc qua một trong những đường nét nghĩa cơ phiên bản của kể từ vựng giờ đồng hồ Anh này nhé:

1. Uống 

Ví dụ:
• I usually drink a cup of coffee in the morning. (Tôi thông thường tu một tách cafe vô buổi sớm.)

• He drinks water throughout the day to tướng stay hydrated. (Anh ấy hấp thụ nước xuyên suốt một ngày dài nhằm lưu giữ sự thăng bằng nước vô khung người.)

2. Đồ uống 

Ví dụ:

• Can I have a drink of your soda? (Tôi hoàn toàn có thể tu một ngụm nước ngọt của người sử dụng được không?)

• She ordered a refreshing drink at the bar. (Cô ấy bịa một thức uống khoan khoái ở quầy bar.)

3. Hấp thụ 

Ví dụ:

• The flowers drank up all the water in the vase. (Các hoa lá tiếp tục hít vào không còn nước vào trong bình.)

• The dry soil drank in the rainwater quickly. (Đất thô cằn tiếp tục hít vào nước mưa một cơ hội nhanh gọn lẹ.)

4. Hưởng thụ, cảm nhận 

Ví dụ:

• I love to tướng drink in the beautiful sunset by the beach. (Tôi quí tận thưởng hoàng thơm tuyệt đẹp nhất bên trên bãi tắm biển.)

• She drank in the peaceful atmosphere of the garden. (Cô ấy tận thưởng không gian yên ổn bình của khu vực vườn.)

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cơ hội học tập nằm trong kể từ vựng giờ đồng hồ Anh nhanh chóng và ghi lưu giữ lâu

Quá khứ của drink và phrasal verbs 

cụm động từ

Khi mò mẫm hiểu những đường nét nghĩa quá khứ của drink là gì, các bạn cũng cần được Note thêm thắt những cụm động kể từ (phrasal verbs) sau đây:

1. Drink up: Uống không còn, tu cạn

• She drank up her glass of water in one gulp. (Cô ấy tiếp tục tu cạn ly nước vô một khá.)

2. Drink in: Ngắm coi, tận hưởng thụ

• We sat by the beach, drinking in the stunning view of the sunset. (Chúng tôi ngồi mặt mũi bãi tắm biển, ngắm nhìn và thưởng thức cảnh hoàng thơm tuyệt đẹp nhất.)

3. Drink to: Nâng ly chúc mừng

• Let’s drink to tướng their success! (Hãy nâng ly chúc mừng thành công xuất sắc của họ!)

4. Drink away: Uống nhằm quên nỗi buồn

• He drank away his sorrows at the local bar. (Anh ấy tiếp tục tu nhằm quên nỗi phiền của tớ ở sàn bar khu vực.)

5. Drink lượt thích a fish: Uống rất nhiều rượu

• He drank lượt thích a fish and still remain sober. (Anh ấy tiếp tục tu rượu thật nhiều vẫn tạo được sự tươi tỉnh.)

6. Drink oneself into oblivion: Uống say cho tới tổn thất trí nhớ

• He drank himself into oblivion and woke up with no memory of the previous night. (Anh ấy tiếp tục tu say cho tới tổn thất lý trí và thức dậy tuy nhiên ko lưu giữ gì về tối trước cơ.)

Quá khứ của drink ở dạng V2 và V3

quá khứ của drink

Nhằm ghi lưu giữ drink V2 (quá khứ đơn của drink) và drink V3 (quá khứ phân kể từ của drink), chúng ta có thể tổ hợp những kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản sau đây:

Nguyên thể – Infinitive (V1) Drink
Quá khứ đơn  – Simple Past (V2)Drank
Quá khứ phân kể từ – Past Participle (V3) Drunk
Phân kể từ lúc này – Present Participle Drinking
Ngôi loại 3 số không nhiều – 3rd Person Singular Drinks

Lưu ý:

Khi ở dạng nguyên vẹn thể, drink được phân phát âm như sau:

• Phiên âm UK – /drɪŋk/

• Phiên âm US – /drɪŋk/

Tuy nhiên Lúc gửi quý phái dạng quá khứ của drink, tớ phân phát âm không giống trọn vẹn.

Drink vượt lên trên khứ đơn (Drank):

• Phiên âm UK – /dræŋk/

• Phiên âm US – /dræŋk/

Drink vượt lên trên khứ phân kể từ (Drunk):

• Phiên âm UK – /drʌŋk/

• Phiên âm US – /drʌŋk/

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Dưới đó là những ví dụ về động kể từ drink và quá khứ của drink vô câu xác minh, phủ toan và nghi ngại vấn:

1. Nguyên thể (V1 của drink)

• Câu khẳng định: I lượt thích to tướng drink coffee in the morning. (Tôi quí tu cafe vô buổi sớm.)

• Câu phủ định: He doesn’t drink alcohol. (Anh ấy ko tu rượu.)

• Câu nghi ngại vấn: Do you drink tea or coffee? (Bạn tu trà hoặc cà phê?)

2. Quá khứ đơn (V2 của drink)

quá khứ

• Câu khẳng định: She drank a glass of water after exercising. (Cô ấy tu một ly nước sau thời điểm luyện thể dục thể thao.)

• Câu phủ định: They didn’t drink any soda at the buổi tiệc nhỏ. (Họ ko tu một ít nước ngọt này vô buổi tiệc.)

• Câu nghi ngại vấn: Did you drink all the milk? (Bạn tiếp tục tu không còn sữa chưa?)

>>> Tìm hiểu thêm: Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn đem đáp án cơ phiên bản và nâng cao

3. Quá khứ phân kể từ (V3 của drink)

• Câu khẳng định: We have drunk all the juice. (Chúng tôi tiếp tục tu không còn toàn cỗ nước xay.)

• Câu phủ định: She hasn’t drunk any wine tonight. (Cô ấy ko một ít tu rượu vô tối ni.)

• Câu nghi ngại vấn: Have they drunk all the beer? (Họ tiếp tục tu không còn bia chưa?)

Động kể từ drink và vượt lên trên khứ của drink

động kể từ giờ đồng hồ anh

Dưới đó là cơ hội phân tách động kể từ drink và quá khứ của drink trong số thì không giống nhau:

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì vô giờ đồng hồ Anh: Dấu hiệu nhận ra và công thức

Bài luyện vượt lên trên khứ của drink

bài tập

Dưới đó là một trong những bài bác luyện tương quan cho tới quá khứ của drink tuy nhiên chúng ta có thể thực hành thực tế nhằm ôn lại những kiến thức và kỹ năng trên:

Bài luyện 1

Sắp xếp lại những kể từ sau sẽ tạo trở nên câu trả chỉnh:

1. afternoon / they / coffee / every / in / drink / the

2. milk / children / drink / their / with / breakfast / every

3. at / water / lunch / they / always / drink

4. juice / prefer / she / does / orange / to tướng / apple

5. vì thế / lượt thích / they / tea / or / coffee / more?

6. cold / enjoy / they / drinks / their / always

7. cocktail / evening / she / a / enjoys / in / the

8. her / with / soda / always / lunch / she / drinks

9. water / prefer / they / to tướng / drink / other / any / beverage

10. drink / you / what / would / lượt thích / to?

Bài luyện 2

Chọn kể từ dạng đích của động kể từ drink (dùng vượt lên trên khứ của drink Lúc cần):

1. She ________ a glass of milk every morning.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

2. They ________ all the water in the bottle.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

3. He ________ a cup of coffee with breakfast.

a. drink

b. drinks

c. drank

Xem thêm: 100 STT về biển mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho bạn

d. have drunk

4. We ________ some lemonade at the picnic.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

5. Did you ________ any tea yesterday?

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

6. The children ________ their juice boxes quickly.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

7. My friend ________ too much alcohol at the buổi tiệc nhỏ.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

8. They ________ some soda at the restaurant.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

9. She ________ a glass of wine with dinner.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

10. We ________ some water after the workout.

a. drink

b. drinks

c. drank

d. have drunk

Bài luyện 3

Điền dạng đích của động kể từ drink vô những điểm trống rỗng vô câu sau (dùng vượt lên trên khứ của drink Lúc cần):

1. Can I ________ some water, please?

2. She ________ a glass of wine every evening.

3. They ________ coffee at the café yesterday.

4. We usually ________ tea in the morning.

5. He has ________ all the milk in the fridge.

6. Did you ________ the orange juice?

7. The kids are thirsty. Let’s ________ them some lemonade.

8. She prefers to tướng ________ herbal tea before bedtime.

9. We should ________ more water to tướng stay hydrated.

10. The bartender can ________ a variety of cocktails.

Đáp án bài bác luyện vượt lên trên khứ của drink

bài tập

Bài luyện 1

1. They drank coffee at the café yesterday.

2. Did you drink the orange juice?

3. She drinks a glass of wine every evening.

4. We usually drink tea in the morning.

5. The kids are thirsty. Let’s drink them some lemonade.

6. Can I drink some water, please?

7. The bartender can drink a variety of cocktails.

8. She prefers to tướng drink herbal tea before bedtime.

9. We should drink more water to tướng stay hydrated.

Bài luyện 2

1. b) drinks

2. c) drink

3. a) drink

4. b) drank

5. c) drinking

6. a) drink

7. c) drinking

8. b) drink

9. a) drank

10. c) drink

Bài luyện 3

1. drink

2. drinks

3. drank

4. drink

5. drinking

6. drink

7. drink

8. drinks

Xem thêm: Kỷ Mùi 1979 mệnh gì? Nữ 1979 hợp hướng làm việc nào

9. drank

10. drink

ILA kỳ vọng những share bên trên hoàn toàn có thể khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về kiểu cách phân tách quá khứ của drink ở dạng V2 và V3. Đồng thời, những phrasal verbs kèm theo drink tiếp tục khiến cho bạn mô tả đương nhiên rộng lớn. Chúc chúng ta học tập thiệt chất lượng tốt và đạt được sản phẩm cao nhé!