Số đếm tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cách đọc, viết và phân biệt với số thứ tự

Số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 với cơ hội gọi, ghi chép như vậy nào? Số điểm thông thường được dùng trong số tình huống rời khỏi sao? Đây tưởng như là 1 trong những chủ thể giản dị và đơn giản tuy nhiên lại rất dễ dàng bị sai và lầm lẫn thanh lịch số trật tự nếu như khách hàng không tìm kiếm hiểu kỹ. Hôm ni, hãy cùng theo với FLYER thăm dò hiểu cụ thể về chủ thể này trải qua những bài bác hát số điểm giờ đồng hồ Anh hết sức hài hước và bắt tai chúng ta nhé!

số điểm giờ đồng hồ Anh
Hãy nằm trong FLYER thăm dò hiểu về số điểm giờ đồng hồ Anh nhé

1. Từ vựng số điểm giờ đồng hồ Anh

Các bảng tại đây tiếp tục giúp cho bạn học tập kể từ vựng về số điểm giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao. Hãy để ý kỹ lưỡng cả phần phiên âm nhằm trị âm đúng mực những số lượng này các bạn nhé.

Bạn đang xem: Số đếm tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết cách đọc, viết và phân biệt với số thứ tự

1.1. Số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10

Dưới đó là bảng phiên âm số điểm giờ đồng hồ anh từ là 1 cho tới 10:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Zero/ˈziːroʊ/Số không
One/wʌn/Số một
Two/tuː/Số hai
Three/θriː/Số ba
Four/fɔːr/Số bốn
Five/faɪv/Số năm
Six/sɪks/Số sáu
Seven/ˈsevn/Số bảy
Eight/eɪt/Số tám
Nine/naɪn/Số chín
Ten/ten/Số mười 
Từ vựng số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10
số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 - 10
Bảng số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10

1.2. Số điểm giờ đồng hồ Anh kể từ 11 cho tới 100

Để lưu giữ được cơ hội gọi ghi chép số điểm giờ đồng hồ Anh kể từ 11 cho tới 100, các bạn chỉ việc lưu giữ tăng đuôi “ty” ở phía đằng sau những số hàng trăm. Theo cơ, tao với cơ hội gọi chữ số hàng trăm như sau: 

20 = twenty

30 = thirty

40 = forty

50 = fifty

Tương tự động, với những số với sản phẩm đơn vị chức năng, các bạn ghi chép như sau:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

33 = thirty-three

56 = fifty-six

99 = ninety-nine

Bảng số điểm giờ đồng hồ Anh và phiên âm kể từ 11 cho tới 100 cụ thể:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Eleven/ɪˈlevn/Số chục một
Twelve/twelv/Số chục hai
Thirteen/ˌθɜːrˈtiːn/Số chục ba
Fourteen/ˌfɔːrˈtiːn/Số chục bốn
Fifteen/ˌfɪfˈtiːn/Số chục lăm
Sixteen/ˌsɪksˈtiːn/Số chục sáu
Seventeen/ˌsevnˈtiːn/Số chục bảy
Eighteen/ˌeɪˈtiːn/Số chục tám
Nineteen/ˌnaɪnˈtiːn/Số chục chín
Twenty/ˈtwenti/Số nhị mươi
Twenty-one/ˈtwenti wʌn/Số nhị mươi mốt
Twenty-two/ˈtwenti tuː/Số nhị mươi hai
Thirty/ˈθɜːrti/Số phụ thân mươi
Forty/ˌfɔːrˈtiːn/Số chục bốn
One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/Số một trăm
Từ vựng số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100
số điểm giờ đồng hồ Anh 11 - 100
Từ vựng số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100

1.3. Số điểm giờ đồng hồ Anh kể từ 100 cho tới 1000

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/Số một trăm
One hundred and one/wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/Số một trăm linh một
Two hundred/tuː ˈhʌndrəd/Số nhị trăm
One thousand/wʌn ˈθaʊznd/Số một nghìn
Bảng số điểm giờ đồng hồ Anh kể từ 100 cho tới 1000

2. Từ vựng những kể từ hỗ trợ mang lại số 

Ngoài những kể từ vựng về số điểm, các bạn cũng cần được họcthêm những kể từ hỗ trợ mang lại số nhằm gọi, ghi chép và tiếp xúc hiệu suất cao rộng lớn.

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
About/əˈbaʊt/Khoảng
Approximately/əˈprɑːksɪmətli/Xấp xỉ
Over/ˈoʊvər/Hơn
More than/mɔːr ðæn/Hơn
Under/ˈʌndər/Dưới
Less than/les ðæn/Dưới
Bảng kể từ vựng về những kể từ hỗ trợ mang lại số 

3. Các tình huống hay được sử dụng số điểm giờ đồng hồ Anh

Số điểm giờ đồng hồ Anh được phần mềm cực kỳ rộng thoải mái vô cuộc sống hằng ngày. Dưới đó là những tình huống thông thường hoặc sử dụng số đếm:

các tình huống sử dụng số điểm giờ đồng hồ Anh
Các tình huống hay được sử dụng số điểm giờ đồng hồ Anh

3.1. Đếm số lượng

Khi điểm con số của những người, loài vật, dụng cụ hoặc vấn đề,…, các bạn chỉ việc không thay đổi số điểm và không bao giờ thay đổi gì.

Ví dụ:

 • I have six pens. 

Tôi với 6 hình mẫu cây viết.

 • My class has twenty people.

Lớp tôi với trăng tròn người.

3.2. Số năng lượng điện thoại

Khi gọi số Smartphone bởi vì giờ đồng hồ Anh, các bạn chỉ việc tách những số lượng và liệt kê group 3 hoặc 4 số vô sản phẩm số Smartphone. Số 0 thời điểm hiện tại sẽ tiến hành gọi là “oh” hoặc “zero”.

số điểm giờ đồng hồ Anh - cơ hội gọi số năng lượng điện thoại
Cách gọi số Smartphone vô giờ đồng hồ Anh

Ví dụ như: 

 • My phone number is 0352 719 123

(My phone number is zero-three-five-two seven-one-nine one-two-three.)

Số Smartphone của tôi là 0352 719 123.

3.3. Nói về chừng tuổi

Để nói tới giới hạn tuổi, độc giả số điểm không thay đổi ko thay đổi, tiếp sau đó tăng hậu tố “years old” (tuổi) vô hâu phương.

Ví dụ: 

 • I am thirteen years old.

Mình chục phụ thân tuổi tác.

3.4. Nói về năm

Chúng tao thông thường tách song sản phẩm 4 số nhằm gọi thời gian vô giờ đồng hồ Anh. 

Ví dụ:

 • 1997: nineteen ninety-seven.

Những năm kể từ 2000 trở lên đường, tao gọi như cơ hội gọi số điểm thường thì như sau:

Xem thêm: Ý Nghĩa Lá Bài Page of Cups Trong Tarot

 • 2000: two thousand
 • 2008: là two thousand and eight. 
số điểm giờ đồng hồ Anh - cơ hội gọi số năm
Cách đọc năm vô giờ đồng hồ anh

Ví dụ:

 • This book was published in eighteen ninety-eight. 

Cuốn sách này được xuất bạn dạng vô năm 1898.

 • Daniel was born in two thousand and eight.

Daniel sinh vào năm 2008.

4. Phân biệt số điểm và số loại tự

số điểm giờ đồng hồ Anh - phân biệt với số loại tự
Phân biệt số điểm và số trật tự vô giờ đồng hồ Anh

4.1. Từ vựng về số loại tự 

Để làm rõ sự khác lạ thân thuộc số điểm và số trật tự vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta nằm trong coi số trật tự được ghi chép và gọi thế nào trải qua bảng sau nhé.

Số loại tựViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
First1st/fɜrst/Thứ nhất
Second2nd/ˈsɛkənd/Thứ hai
Third3rd/θɜrd/Thứ ba
Fourth4th/fɔrθ/Thứ tư
Fifth5th/fɪfθ/Thứ năm
Sixth6th/sɪksθ/Thứ sáu
Seventh7th/ˈsɛvənθ/Thứ bảy
Eighth8th/eɪtθ/Thứ tám
Ninth9th/naɪnθ/Thứ chín
Tenth10th/tɛnθ/Thứ mười
Eleventh11th/ɪˈlɛvənθ/Thứ chục một
Twelfth12th/twɛlfθ/Thứ chục hai
Thirteenth13th/ˈθɜrˈtinθ/Thứ chục ba
Fourteenth14th/ˈfɔrˈtinθ/Thứ chục bốn
Fifteenth15th/fɪfˈtinθ/Thứ chục lăm
Twentieth20th/ˈtwɛntiəθ/Thứ nhị mươi
Twenty -first21st/ˈtwɛnti -fɜrst/Thứ nhị mươi mốt
Twenty -second22nd/ˈtwɛnti -ˈsɛkənd/Thứ nhị mươi hai
Thirtieth30rd/ˈθɜrdiθ/Thứ phụ thân mươi
/…/
Fortiethth/ˈfɔrtiɪθ/Thứ tư mươi
Fiftiethth/ˈfɪftiɪθ/Thứ năm mươi
Sixtiethth/ˈsɪkstiɪθ/Thứ sáu mươi
Seventiethth/ˈsɛvəntiɪθ/Thứ bảy mươi
Eightiethth/ˈeɪtiɪθ/Thứ tám mươi
Ninetiethth/ˈnaɪntiɪθ/Thứ chín mươi
One hundredthth/wʌn ˈhʌndrədθ/Thứ một trăm
Bảng phiên âm số trật tự vô giờ đồng hồ Anh

4.2. Bảng phân biệt số điểm và số loại tự

Yếu tốSố đếmSố loại tự
Cấu trúcSố đếmSố trật tự = số điểm + th (trừ “first”, “second” và “third”)
Các tình huống thông thường sử dụngĐếm số lượng
Ví dụ:
– I have seven pens.
Tôi với 7 hình mẫu cây viết.
Đọc số năng lượng điện thoại
Ví dụ:
– My phone number is 0383 333 827.
Số Smartphone của tôi là 0383 333 827.
Nói về chừng tuổi
Ví dụ:
– I am thirteen years old.
Mình chục phụ thân tuổi tác.
Nói về năm
Ví dụ:
– This book was published in eighteen ninety-eight.
Cuốn sách này được xuất bạn dạng vô năm 1898.
Diễn mô tả địa điểm, loại hạng
Ví dụ:
– John finished second in the school’s badminton tournament.
John về nhì vô giải cầu lông của ngôi trường.
Diễn mô tả số tầng của tòa nhà
Ví dụ:
– My trang chủ is on the sixth floor.
Nhà tôi tại tầng 6.
Nói về ngày sinh nhật
Ví dụ:
– Today is Tom’s sixth birthday.
Hôm ni là sinh nhật thứ tự loại 6 của Tom.
Danh hiệu của vua hoặc hoàng hậu
Ví dụ:
– Elizabeth ll = Elizabeth the Second
Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
Bảng phân biệt số điểm và số trật tự vô giờ đồng hồ anh

5. Các cảnh báo khi tham gia học số điểm giờ đồng hồ Anh

các cảnh báo khi tham gia học số điểm giờ đồng hồ Anh
Các cảnh báo khi tham gia học số điểm giờ đồng hồ Anh

Dưới đó là những cảnh báo nên biết khi tham gia học số điểm giờ đồng hồ Anh nhằm rời bắt gặp nên những sai lầm không mong muốn ko xứng đáng có:

– Khi một vài cần thiết phối kết hợp thân thuộc sản phẩm triệu, hàng trăm ngàn, hàng nghìn với hàng trăm hoặc sản phẩm đơn vị chức năng, tao tăng kể từ “and” trước sản phẩm đơn vị chức năng hoặc hàng trăm. 

Ví dụ:

 • 210: Two hundred and ten
 • 1,950: One thousand, nine hundred and fifty
 • 4,001: Four thousand and one

– Không khi nào tăng “s”, “es” Khi ghi chép số điểm nếu như muốn thao diễn mô tả con số của danh kể từ lên đường sau số. Dường như, những số tại đây Khi tăng “s” và với of theo gót sau sẽ sở hữu được chân thành và ý nghĩa không giống, không thể là số lượng ví dụ nữa nhưng mà phát triển thành một cơ hội rằng ước đạt.

Ví dụ:

 • Tens of: sản phẩm chục
 • Dozens of: sản phẩm tá
 • Hundreds of: sản phẩm trăm
 • Thousands of: sản phẩm ngàn
 • Millions of:  sản phẩm triệu
 • Billions of: sản phẩm tỷ

Ví dụ:

 • Our team had hundreds of members.

Nhóm của Cửa Hàng chúng tôi vẫn với hàng nghìn member.

 • This is a miniature đô thị made from millions of toothpicks.

Đây là 1 trong những TP. Hồ Chí Minh thu nhỏ được sản xuất bởi vì sản phẩm triệu que tăm.

– Cách điểm số thứ tự vô Tiếng Anh như sau:

 • Once: một lần 
 • Twice: nhị lần 

– Từ phụ thân thứ tự trở lên trên, tao rất cần được sử dụng công thức: “Số kể từ + times”.

Ví dụ:

 • Three times: 3 lần
 • Four times: 4 lần 

– Số 100 nói theo một cách khác theo gót 2 cơ hội là “one hundred” hoặc “a hundred”. Số một ngàn (one thousand/ a thousand) và số một triệu (one million/ a million) cũng đều có 2 cơ hội rằng tương tự động. Tuy nhiên, cơ hội rằng “a hundred/ thousand/ million” chỉ được vận dụng Khi số này đứng riêng không liên quan gì đến nhau. Chẳng hạn, các bạn ko thể nói: “four thousand a hundred and twenty (4,120) nhưng mà nên rằng “four thousand one hundred and twenty”.

Cần dùng vệt gạch men ngang (-) Khi ghi chép những số kể từ 21 cho tới 99.

Ví dụ:

 • 21: Twenty-one

– Đối với những số rộng lớn với khá nhiều chữ số, người Mỹ thông thường sử dụng vệt phẩy (,) nhằm phân tách từng group phụ thân số.

Ví dụ:

 • 5,776,000; 62,822

7. Bài hát số điểm giờ đồng hồ Anh

Học số điểm giờ đồng hồ Anh qua loa bài bác hát là cơ hội học tập rất là tạo ra, cho chính mình tài năng ghi lưu giữ lâu và nhận thêm mối cung cấp hứng thú học hành. Trong phần này, FLYER tiếp tục trình làng cho tới chúng ta những bài bác hát hài hước nhằm học tập số điểm. Hãy nằm trong tìm hiểu nhé!

Bài hát số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10:

Bài hát số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10

Bài hát số điểm giờ đồng hồ anh từ là 1 cho tới 20:

Học hát qua loa số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 20

Bài hát số điểm giờ đồng hồ anh từ là 1 cho tới 100:

Học số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 qua loa bài bác hát

Lời kết

Bài ghi chép vẫn tổ hợp những kể từ vựng và cơ hội dùng số điểm giờ đồng hồ Anh cũng như các cảnh báo khi tham gia học chủ thể này. cũng có thể thấy, số điểm được phần mềm vô nằm trong rộng thoải mái vô học hành và cuộc sống. FLYER kỳ vọng trải qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ không thể bị lầm lẫn thân thuộc số điểm và số trật tự nữa. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: Các vị trí nốt ruồi thái dương nói gì về vận mệnh con người?

Cùng ghé thăm hỏi tức thì Phòng luyện ganh đua ảo FLYER các bạn nhé, chỉ việc vài ba bước ĐK giản dị và đơn giản là bạn đã sở hữu thể truy cập những đề ganh đua được FLYER giới hạn max và đưuocj update liên tiếp. Tại phía trên các bạn sẽ được trải qua cách thức ôn luyện giờ đồng hồ Anh mới nhất mẻ, phối kết hợp tính chất năng tế bào phỏng game với hình đồ họa cực kỳ “cool”. Hãy nhằm FLYER sát cánh nằm trong các bạn, việc ôn luyện giờ đồng hồ Anh tiếp tục thú vị rộng lớn các bạn từng nghĩ về thật nhiều cơ.

>>> Xem thêm:

 • Hướng dẫn cơ hội gọi số thập phân vô giờ đồng hồ Anh tương đối đầy đủ và cụ thể nhất
 • Mệnh đề danh ngữ: Tổng phù hợp cấu hình và cách sử dụng cụ thể nhất
 • Cấu trúc “More and more”: 1 trong các 2 cấu hình đối chiếu kép cơ bạn dạng nhưng mà các bạn ko thể quăng quật qua!