Công thức và cách đọc ngày tháng năm sinh trong tiếng Anh 

Bạn vẫn tóm được cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh xác nhất chưa? Nếu ko, hãy nằm trong VUS tham khảo tức thì những cơ hội gọi tháng ngày năm sinh được trình diễn cụ thể nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Quy tắc và cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh

Để biết phương pháp gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh, trước tiên bạn phải nắm rõ cơ hội gọi của ngày, mon và năm nhập giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: Công thức và cách đọc ngày tháng năm sinh trong tiếng Anh 

Cách gọi ngày nhập giờ đồng hồ Anh

Các ngày nhập thángCác ngày nhập giờ đồng hồ AnhPhiên âm
11st – First/ˈfɝːst/
22nd – Second/ˈsek.ənd/
33rd – Third/θɝːd/
44th – Fourth/fɔːrθ/
55th – Fifth/fɪfθ/
66th – Sixth/sɪksθ/
77th – Seventh/ˈsev.ənθ/
88th – Eighth/eɪtθ/
99th – Ninth/naɪnθ/
1010th – Tenth/tenθ/
1111th – Eleventh /əˈlev.ənθ/
1212th – Twelfth/twelfθ/
1313th – Thirteenth/θɝːˈtiːnθ/
1414th – Fourteenth/ˌfɔːrˈtiːnθ/
1515th – Fifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/
1616th – Sixteenth/ˌsɪkˈstiːnθ/
1717th – Seventeenth/ˌsev.ənˈtiːnθ/
1818th – Eighteenth/ˌeɪˈtiːnθ/
1919th – Nineteenth/ˌnaɪnˈtiːnθ/
2020th – Twentieth/ˈtwen.ti.əθ/
2121st – Twenty first/ˌtwen.tiˈfɜːst/
2222nd – Twenty second/ˌtwen.ti ˈsek.ənd/
2323rd – Twenty third/ˌtwen.ti θɜːd/
2424th – Twenty fourth/ˌtwen.ti fɔːθ/
2525th – Twenty fifth/ˌtwen.ti fɪfθ/
2626th – Twenty sixth/ˌtwen.ti sɪksθ/ 
2727th – Twenty seventh/ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/
2828th – Twenty eighth/ˌtwen.ti eɪtθ/
2929th – Twenty ninth/ˌtwen.ti naɪnθ/
3030th – Thirtieth/ˈθɜː.ti.əθ/
3131st – Thirty first/ˈθɜːti fɜːst/

Cách gọi mon nhập giờ đồng hồ Anh

Các mon nhập nămCác mon nhập giờ đồng hồ AnhPhiên âm
1January/ˈdʒæn.ju.er.i/
2February /ˈfeb.ruː.er.i/
3March /mɑːrtʃ/
4April /ˈeɪ.prəl/
5May /meɪ/
6June /dʒuːn/
7July /dʒʊˈlaɪ/
8August /ˈɑː.ɡəst/
9September /sepˈtem.bɚ/
10October /ɑːkˈtoʊ.bɚ/
11November /noʊˈvem.bɚ/
12December /dɪˈsem.bɚ/
Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ anh
Công thức và cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh 

Cách gọi năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh

Cách gọi năm với cùng 1 hoặc nhì chữ số

Khi gọi trong thời điểm sinh với cùng 1 hoặc nhì chữ số, tớ tiếp tục gọi trong thời điểm này dựa vào hạ tầng số điểm thường thì.

Ví dụ: 

 • 5: five /faɪv/
 • 15: fifteen /fɪfˈtiːn/
 • 50: fifty /ˈfɪfti/
 • 25: twenty five /ˈtwɛnti faɪv/

Cách gọi năm với tía chữ số

Đối với năm với tía chữ số tớ với nhì cơ hội gọi như sau:

Cách 1: Đọc như số điểm thông thường

Ví dụ: Năm 598 được gọi là five hundred and ninety eight.

Cách 2: Đọc một chữ số thứ nhất, tiếp sau đó gọi phần số của nhì chữ số còn lại

Ví dụ: Năm 598 được gọi là five ninety eight.

Cách gọi năm với tứ chữ số

Đối với năm với tứ chữ số, tớ thông thường gọi bằng phương pháp chia năm đi ra trở nên nhì phần số và gọi theo thứ tự từng phần số ấy.

Ví dụ: 

 • Năm 1874 sẽ tiến hành gọi là eighteen seventy four
 • Năm 1430 được gọi là fourteen thirty

Lưu ý: 

 • Trong tình huống năm với tứ chữ số nhưng mà nhập bại 3 chữ số cuối là số 0 thì tớ tiếp tục đọc: Số thứ nhất + thousand
  • Ví dụ: Năm 2000 được gọi trở nên two thousand
 • Trong tình huống năm với tứ chữ số nhưng mà nhập bại với 2 chữ số ở thân mật là 0 thì tớ tiếp tục đọc: Số thứ nhất + oh + số cuối hoặc số thứ nhất + thousand + (and) + số cuối
  • Ví dụ: Năm 2008 gọi trở nên twenty oh eight hoặc two thousand (and) eight.

Cách gọi năm vừa qua và sau công nguyên

Đối với những năm vừa qua và sau công nguyên vẹn, tớ tiếp tục gọi kiểu như giống như các năm thường thì. Tuy nhiên:

 • Với năm vừa qua công nguyên vẹn, tớ cần thiết thêm thắt “BC” /biː siː/ vào sau năm đó
  • Ví dụ: Năm 977 trước công nguyên vẹn gọi là nine seventy seven BC
 • Với năm tiếp theo công nguyên vẹn, tớ cần thiết thêm thắt “AD” /æd/ vào sau cùng năm đó
  • Ví dụ: Năm 498 sau công nguyên vẹn gọi là four ninety eight AD

Trau dồi và nâng lên kĩ năng giờ đồng hồ Anh hơn hẳn thường ngày tại: Mẹo học tập giờ đồng hồ Anh

Cách gọi năm từ thời điểm năm 2000 trở đi

Đối với trong thời điểm sinh kể từ 2000 trở chuồn, tớ với nhì cơ hội gọi như sau:

Cách 1: Two thousand + (and) + số nguyên

Ví dụ: Năm 2023 gọi là two thousand and twenty three, năm 2004 được gọi trở nên two thousand and four

Xem thêm: 1993 mệnh gì? Màu sắc, con số, hướng tốt cho người sinh năm Quý Dậu | Mytour

Cách 2: Twenty + (and) + số nguyên vẹn nhì với nhì chữ số

Ví dụ: Năm 2023 gọi là twenty and twenty three

Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ anh
Công thức và cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh 

Hướng dẫn cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh theo phong cách Anh – Anh và Anh – Mỹ

Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh theo phong cách Anh – Anh

Theo lối hành văn Anh – Anh, tớ với cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh như sau:

The + ngày + (of) + mon + (,) năm

Ví dụ: 

 • The seventh of august, eighteen eighty four (ngày 7 mon 8 năm 1884)
 • The second of august, two thousand and one (ngày 2 mon 8 năm 2001)

Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh theo phong cách Anh – Mỹ

Theo lối hành văn Anh – Mỹ, tớ với cơ hội gọi như sau:

Tháng + (the) + ngày + (,) năm

Ví dụ: 

 • March (the) twenty seventh, two thousand and twenty three (ngày 27 mon 3 năm 2023)
 • April (the) fifteenth, eighteen seventy four (ngày 15 tháng bốn năm 1874)
Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ anh
Công thức và cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh 

Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh với kèm cặp thứ

Theo loại Anh – Anh

Đối với loại Anh – Anh, tớ với trật tự gọi như sau: Thứ + ngày + mon + năm.

Ví dụ:

 • Tuesday, the thirty-first (of) November, twenty oh eight (Thứ tía, ngày 31 mon 11 năm 2008)

Theo loại Anh – Mỹ

Đối với loại Anh – Mỹ, tớ với trật tự gọi như sau: Thứ + mon + ngày + năm.

Ví dụ:

 • Tuesday, November (the) thirty-first, twenty oh eight (Thứ tía, ngày 31 mon 11 năm 2008)
Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ anh
Công thức và cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh 

Anh ngữ chuẩn chỉnh nằm trong VUS, các bạn trẻ em sẵn sàng hội nhập quốc tế

Với tiềm năng đáp ứng nhu cầu nhu yếu Anh ngữ ở từng lứa tuổi, VUS cung ứng những khóa huấn luyện độc quyền đạt chuẩn chỉnh quốc tế:

 • Khóa học tập Young Leaders giờ đồng hồ Anh THCS: Giúp học tập viên thiết kế nền tảng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi, mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng vượt lên kỳ đua giờ đồng hồ Anh bên trên ngôi trường học tập chủ yếu quy.
 • Khóa học tập IELTS ExpressIELTS Expert: Ôn luyện theo đuổi từng dạng bài bác IELTS và chỉ dẫn những phương án đua ví dụ, gom học tập viên thực hiện bài bác hiệu suất cao và cải tiến vượt bậc band điểm.
 • Khóa học tập English Hub tiếng Anh cho những người mất mặt gốc: Lớp học tập nhiều chủng loại hóa hưởng thụ ngôn từ trải qua những sinh hoạt design hình hình họa, vlogger, tik tok, xoay dựng video clip, gom học tập viên vận dụng hiệu suất cao giờ đồng hồ Anh nhập thực tiễn và lấy lại những kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vẫn mất mặt.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh phú tiếp: Với 365 chủ thể tiếp thu kiến thức nhiều chủng loại, gom nâng cao kĩ năng tiếp xúc, lịch học tập hoạt bát tối ưu thời hạn ko nên phiền lòng về việc làm hoặc chương trình dành hết thời gian.

VUS hiện nay đang là đối tác chiến lược đáng tin tưởng của những Nhà xuất phiên bản số 1 trái đất, chủ yếu vì vậy, học tập viên trọn vẹn rất có thể yên ổn tâm về quality giảng dạy na ná cải tiến và phát triển kĩ năng nhờ những cỗ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế bên trên VUS: 

Xem thêm: 101+ Mẫu hình xăm bắp tay nữ CỰC ĐẸP và cá tính

 • Giáo trình Time Zones (3rd) của National Geographic
 • Giáo trình Oxford Discover Futures của Oxford University Press
 • Giáo trình American Language Hub của Macmillan Education
 • Giáo trình MINDSET for IELTS của Cambridge English

Ngoài đi ra, VUS còn thiết kế hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức tân tiến tích phù hợp technology 4.0 gom học tập viên đơn giản và dễ dàng tiếp nhận bài học kinh nghiệm và rèn luyện trừng trị âm nằm trong AI từng khi, từng điểm.

Cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ anh
Công thức và cơ hội gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh 

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong các công việc nâng lên quality giảng dạy và cty, VUS đang trở thành khối hệ thống dạy dỗ số 1 và đạt được không ít trở nên tựu xuất sắc:

 • Là khối hệ thống Anh ngữ được Đánh Giá đạt chuẩn chỉnh giảng dạy dỗ Anh ngữ toàn thị trường quốc tế bởi vì NEAS nhập 6 năm liền.
 • Đạt kỷ lục nước ta về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ tối đa toàn nước với 185.111 em.
 • Nhận được sự tin tưởng tưởng và gửi gắm của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt.
 • Là khối hệ thống Anh ngữ quy tụ hơn 2.700 nhà giáo và giáo viên đảm bảo chất lượng, với trình độ cao và tận tâm với nghề nghiệp. 
 • 100% nhà giáo bên trên VUS đều đạt bởi vì CN trở lên trên và bởi vì giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Là đối tác chiến lược kế hoạch hạng Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm giảng dạy và luyện đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong chống của Cambridge University Press & Assessment.

Trong nội dung bài viết bên trên, VUS vẫn chỉ dẫn các bạn cách gọi tháng ngày năm sinh nhập giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh xác nhất. Hy vọng sẽ hỗ trợ chúng ta trả lời được những vướng mắc về chủ thể này và càng ngày càng mạnh mẽ và tự tin rộng lớn nhập tiếp xúc. Theo dõi VUS nhằm update thêm thắt nhiều nội dung bài viết hữu ích thường ngày các bạn nhé!