Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Câu ĐK (Conditional Sentences) là ngữ pháp cần thiết nhập giờ Anh, thông thường xuất hiện nay trong số kỳ thi đua lộn tiếp xúc thông thường ngày. Để hiểu rộng lớn về kiến thức và kỹ năng này, hãy nằm trong ELSA Speak tò mò cách sử dụng và cấu tạo câu ĐK nhập giờ Anh.

Câu ĐK là gì?

Trong giờ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) người sử dụng đễ diễn mô tả một vấn đề rất có thể xẩy ra Lúc với 1 ĐK rõ ràng xảy ra. Cấu trúc câu ĐK bao gồm 2 mệnh đề là:

Bạn đang xem: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

 • Mệnh đề chủ yếu dùng làm thao diễn mô tả thành quả (result)
 • Mệnh đề phụ hoặc mệnh đề if dùng làm thao diễn mô tả ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự.

Mệnh đề chủ yếu rất có thể đứng trước mệnh đề phụ, hoặc hòn đảo mệnh đề phụ lên trước và ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì chưng lốt phẩy.

Ví dụ:

If I have enough money, I will go to lớn Paris. (Nếu tôi với đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục cút Paris.)

= I will go to lớn Paris if i have enough money. (Tôi tiếp tục cút Paris nếu như tôi với đầy đủ tiền)

Trong ví dụ này, “If I have enough money” là mệnh đề phụ, tạo nên ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu “I will go to lớn Paris” trở nên thực tế.

Câu ĐK thao diễn mô tả một vấn đề rất có thể xẩy ra Lúc với 1 ĐK rõ ràng xảy ra

Các loại câu ĐK nhập giờ Anh

Trong giờ Anh với 3 loại câu ĐK chính là câu ĐK loại 1, câu ĐK loại 2 và câu ĐK loại 3. Hình như, còn tồn tại câu ĐK loại 0 hoặc câu ĐK lếu phù hợp.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will/can/may/might + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu ĐK loại 2: If + thì vượt lên trước khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu ĐK loại 3: If + thì vượt lên trước khứ hoàn trở nên, would + have + V3/V-ed
Công thức câu ĐK nhập giờ Anh

Xem thêm: Công thức thì lúc này đơn, tương lại đơn, vượt lên trước khứ đơn và vượt lên trước khứ hoàn thiện.

Để làm rõ rộng lớn về kiểu cách người sử dụng của từng loại câu ĐK nhập giờ Anh, hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bên dưới đây:

1. Câu ĐK loại 0

Cách dùng: Câu ĐK loại 0 dùng làm thao diễn mô tả những vấn đề luôn luôn với thiệt ở lúc này, là việc thiệt phân minh nhập cuộc sống thường ngày.

Công thức câu ĐK loại 0: If + S + V (s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: Ice melts if you heat it. (Đá tiếp tục tan nếu như bạn thực hiện rét nó)

Ngoài đi ra, câu ĐK loại 0 còn được sử dụng để lấy đi ra điều hướng dẫn hoặc kiến nghị.

Ví dụ: If Lan comes, please tell her I’m waiting. (Nếu Lan cho tới, vui mừng lòng thưa với cô ấy tôi đang được đợi nhé!)

Công thức những loại câu ĐK nhập giờ Anh

2. Câu ĐK loại 1

Cách dùng: Câu ĐK loại 1 dùng làm thao diễn mô tả những vấn đề rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như với ĐK chắc chắn xẩy ra trước cơ.

Công thức câu ĐK loại 1: If + S + V (s,es), S + Will/Can/shall… + V

Ví dụ: If you don’t study hard, you will fail this exam. (Nếu chúng ta ko cần cù, các bạn sẽ trượt bài bác kiểm tra)

Lưu ý: Trong câu ĐK loại 1, rất có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu thốn ở mệnh đề chủ yếu nhằm thể hiện nay cường độ chắc hẳn rằng hoặc thể hiện kiến nghị.

Ví dụ: If the phone rings, you should accept. (Nếu điện thoại thông minh reo, chúng ta nên nghe đi)

3. Câu ĐK loại 2

Cách dùng: Câu ĐK loại 2 dùng làm thao diễn mô tả những trường hợp, vấn đề không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra ở lúc này.

Công thức câu ĐK loại 2: If + S + V2/Ved, S + would/could/should… + V

Ví dụ: If I were a famous singer, I would travel around the world. (Nếu tôi là ca sĩ phổ biến, tôi tiếp tục cút vòng xung quanh thế giới)

4. Câu ĐK loại 3

Cách dùng: Câu ĐK loại 3 thao diễn mô tả những trường hợp, vấn đề dường như không xẩy ra nhập vượt lên trước khứ bởi ĐK được nói đến việc ko xẩy ra. Cấu trúc này thông thường dùng làm ám duy nhất sự tiếc nuối hoặc trách cứ móc.

Công thức câu ĐK loại 3: If + S + had + V2/Ved, S + would/could… + have + V(pp)/Ved

Ví dụ: If you had worked harder, you could have promoted. (Nếu chúng ta thao tác làm việc cần cù rộng lớn, bạn cũng có thể được thăng tiến bộ rồi.)

Xem thêm:

 • Tổng phù hợp cấu tạo hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1,2,3
 • Tổng phù hợp cấu tạo câu ĐK đặc biệt quan trọng nhập giờ Anh

Câu ĐK lếu phù hợp nhập giờ Anh 

Các loại câu ĐK lếu hợp

Câu ĐK lếu phù hợp loại 1

Công thức: If + S + had + V3/ed ,… would+ V-inf

→ Diễn mô tả hành vi ko xẩy ra ở vượt lên trước khứ, dẫn theo thành quả ko xẩy ra ở lúc này.

Ví dụ:If I had had the map, I wouldn’t lost.

 • If I had had the map, I wouldn’t lost

→ Nếu tôi với phiên bản đồ gia dụng thì tiếp tục không xẩy ra lạc.

 • If I had worked harder, then I would be successful.

→ Nếu tôi thao tác làm việc cần cù thì tôi tiếp tục thành công xuất sắc rồi.

Câu ĐK lếu phù hợp loại 2

Công thức: If + S + Ved/P2,… would have + Ved/P3

→ Giả sử hành vi tiếp tục xẩy ra ở vượt lên trước khứ nhằm lại thành quả trái khoáy ngược với hiện nay tại

Ví dụ:

 • If I were you, I would have passed final exam.

     → Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục băng qua kỳ thi đua cuối kì.

 • If I bought the computer, I would have been a computer engineer.

    → Nếu tôi mua sắm PC thì tôi đang trở thành một kỹ sư PC.

Lưu ý về kiểu cách người sử dụng câu điều kiện

 • Nếu câu ĐK với mệnh đề phụ ở dạng phủ tấp tểnh, rất có thể dùng unless thay cho cho tới if not.

Ví dụ: I will have a picnic this weekend if it’s not raining.  (Tôi tiếp tục cút picnic vào buổi tối cuối tuần này nếu như trời ko mưa)

Please don’t text bủ unless you have a necessary problem. (Làm ơn chớ nhắn tin cẩn cho tới tôi trừ khi chúng ta với yếu tố cần thiết thiết)

 • Trong câu ĐK loại 1, rất có thể dùng thì sau này đơn cho tới mệnh đề if nếu như mệnh đề này xẩy ra sau mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you’ll wake bủ up at 8 a.m, I will take you to lớn the bookstore. 

(Nếu chúng ta gọi tôi dậy khi 8 giờ, tôi tiếp tục đem chúng ta cho tới hiệu sách).

 • Trong loại 2, người sử dụng were thay cho cho tới was.

Ví dụ: If I were you, I would accept that offer. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục gật đầu đồng ý kiến nghị đó).

 • Cách người sử dụng câu ĐK loại 2 và loại 3 tương tự với cấu tạo wish và cấu tạo would rather, nhằm mục tiêu thể hiện nay sự tiếc nuối hoặc trách cứ móc.

Ví dụ: 

If I had learned harder, I would not have failed my exam. 

(Nếu tôi học tập cần cù rộng lớn có lẽ rằng tôi dường như không trượt kỳ thi). 

=> I wish I had learned harder. (Ước gì tôi tiếp tục học tập cần cù hơn).

Bài tập luyện áp dụng kiến thức và kỹ năng câu ĐK [có đáp án]

Bài tập luyện câu ĐK nhập giờ Anh

Bài tập: Viết lại câu vì chưng cấu tạo câu điều kiện

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there

→ She’d………………………………………………………………………

2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to lớn the concert

→ If I ………………………………………………………………………….

3. They don’t understand the problem. They won’t find a solution

→ They would…………………………………………………………………

4. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new siêu xe.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tuất 1994 Hợp Màu Gì 2022? - PNJ Blog

→ If Mary ………………………………………………………………

5. Because you speak English unnaturally, they bởi not understand you.

→ If you …………………………………………………………………

6. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.

→ If he ………………………………………………………………….

7. She doesn’t see the signal ví she doesn’t stop his siêu xe.

→ If she ………………………………………………………………….

8. Hurry up, or we will be late for the exam.

→ If we ………………………………………………………………….

9. She feels lonely because she is an only child.

→ If ……………………………………………………………..

10. Jane didn’t help bủ, ví I didn’t respect her a lot.

→ If ……………………………………………………………..

Đáp án: 

1. She’d know anyone there If she lived in London.

2. If I had a spare ticket, I would take you to lớn the concert.

3. They would find a solution if they understood the problem.

4. If Mary had enough money, she can buy a new siêu xe.

5. If you spoke English naturally, they’d understand you.

6. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

7. If she saw the signal, she’d stop his siêu xe.

8. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

9. If she weren’t an only child, she wouldn’t feel lonely.

10. If Jane had helped bủ, I would have respected him a lot.

Bài tập: Chia động kể từ nhập câu điều kiện

1. If I had time, I (to go) shopping with you.

2. I would have told you, if I (to see)  him.

3. If you (speak)  English, you will get along with them perfectly.

4. If they had gone for a walk, they (to have)  the lights off.

5. If she (to come) to lớn see us, we will go to lớn the zoo.

6. Would you mind if I (to open)  the window?

7. If they (to invite) bủ, I wouldn’t have said no.

8. My friend (to meet)  bủ at the station if he gets the afternoon off.

9. If I (to do)  it, nobody would bởi it.

10. If my father (to pick)  bủ up, I’ll take the bus home page.

Đáp án: 1. Would go. 2. Speak  3. Would have turned  4. Comes  5. Had seen  6. Opened 7. Had invited  3. Will meet  4. Didn’t do  5. Doesn’t pick

Bài tập: Chọn câu vấn đáp đúng

1. He says he’s your friend, but he didn’t help you. If he were your friend, he _____ you.

a. Had helped c. Would help

b. Would have help d. Helped

2. I feel fine because I took the medicine. If I _____ the medicine, I would still be in pain.

a. Wouldn’t take c. Didn’t take

b. Hadn’t taken d. Wouldn’t have taken

3. I’m not patient and I didn’t wait for them. If I was more patient, I _____ for them.

a. Would wait c. Waited

b. Had waited d. Would have waited

4. I didn’t know that you were there because I’m not a psychic. I _____ that you were there if I was a psychic.

a. Would have know c. Would know

b. Knew d. Had know

5. I am where I am today because you helped bủ. I _____ where I am today if you hadn’t helped bủ.

a. Wouldn’t have been c. Weren’t

b. Wouldn’t be d. Hadn’t been

Đáp án: 1. B  2. B  3. D  4. A 5. B

>> cũng có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Tổng phù hợp 50+ bài bác tập luyện câu điều kiện
 • Trọn cỗ bài bác tập luyện câu ĐK loại 2

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ Anh tận nơi giản dị và đơn giản cho những người mới mẻ chính thức. App ELSA Speak chung reviews và sửa lỗi vạc âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI tiên tiến. Đồng thời tương hỗ nâng lên chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác tập luyện đa dạng chủng loại.

Đặc biệt nhập mon này, ELSA Speak đang sẵn có lịch trình ưu đãi Lúc ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã hạn chế giá đựng “đánh bại” nỗi ngại tiếp xúc tức thì ngày hôm nay.

Từ những vấn đề bên trên, kỳ vọng các bạn sẽ nắm rõ về cấu tạo những loại câu điều kiện tương đương cơ hội dùng phù phù hợp với yếu tố hoàn cảnh. Ngoài việc tập luyện ngữ pháp, nhớ rằng luyện tiếp xúc giờ Anh nằm trong ELSA Speak thường ngày chúng ta nhé! Học bằng phương pháp tiếp xúc là cách thức ghi lưu giữ và áp dụng ngữ pháp vô cùng hiệu suất cao đấy! 

1. Câu ĐK là gì?

Xem thêm: Tổng hợp share ảnh tâm trạng với những câu nói hay và ý nghĩa

Trong giờ Anh, câu ĐK (Conditional Sentences) người sử dụng đễ thao diễn mô tả một vấn đề rất có thể xẩy ra Lúc với 1 ĐK rõ ràng xẩy ra.

2. Công thức câu điều kiện

Công thức câu điều kiện:
– Câu ĐK loại 1: If + thì lúc này đơn, will + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu ĐK loại 2: If + thì vượt lên trước khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu ĐK loại 3: If + thì vượt lên trước khứ hoàn thiện, would + have + V3/V-ed