“Satisfied” đi với giới từ gì? Tổng hợp từ A đến Z cách diễn đạt sự hài lòng với “satisfied”

Có đặc biệt rất nhiều cách không giống nhau nhằm các bạn mô tả sự lý tưởng nhập giờ Anh, ví dụ như cấu hình “I’m happy with…”, “I’m pleased with…”, hoặc trở thành ngữ “to be in good mood”. Tuy nhiên, cơ hội được không ít người tiêu dùng và cũng chính là cơ hội thể hiện nay ý tứ rõ rệt nhất có lẽ rằng là tính kể từ “satisfied”. Trong nội dung bài viết sau đây, FLYER tiếp tục giúp đỡ bạn dò thám hiểu kể từ A cho tới Z cơ hội dùng “satisfied”, nhằm coi tính kể từ “satisfied” lên đường với giới kể từ gì nhé! 

1. Định nghĩa “Satisfy” 

1.1. “Satisfy” là gì? 

satisfied-di-voi-gioi-tu-gi
Định nghĩa “Satisfy”

/

Bạn đang xem: “Satisfied” đi với giới từ gì? Tổng hợp từ A đến Z cách diễn đạt sự hài lòng với “satisfied”

“Satisfied” là một trong những tính kể từ bắt mối cung cấp kể từ gốc động kể từ “satisfy” – động kể từ đem nhì nghĩa: 

Nghĩa Ví dụ 
Làm ai tê liệt lý tưởng, thỏa mãn nhu cầu bằng phương pháp đáp ứng nhu cầu những điều mà người ta ham muốn.Giving the baby his bottle seemed to tướng satisfy him because he stopped crying.
(Cậu bé xíu nhượng bộ như thỏa mãn nhu cầu với việc bú bình vì thế cậu vẫn ngừng khóc.)
Chứng tỏ các bạn hoặc ai tê liệt đáp ứng nhu cầu đầy đủ ĐK cho 1 đòi hỏi chắc chắn. If I can satisfy the entrance requirements, I will go to tướng that college.
(Nếu tôi hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu những đòi hỏi nguồn vào, tôi tiếp tục theo đuổi học tập ngôi trường ĐH tê liệt.)

“Satisfy” được trị âm là /ˈsæt̬·əsˌfɑɪ/. quý khách hoàn toàn có thể nghe và hiểu Theo phong cách trị âm “satisfy” theo đuổi audio sau đây: 

1.2. Các kể từ loại của “satisfy”

Từ một động kể từ “satisfy”, chúng ta có thể suy rời khỏi được những dạng kể từ loại không giống bao gồm: 

Trong tình huống ham muốn rằng “bạn (hoặc ai đó) lý tưởng vì thế điều gì”, chúng ta có thể người sử dụng tính kể từ “satisfied” kèm theo với giới kể từ “with và of”. Hãy nằm trong gửi sang trọng phần tiếp sau nhằm dò thám hiểu kỹ rộng lớn về kiểu cách người sử dụng và chân thành và ý nghĩa của từng cấu hình với “satisfied” nhé! 

Từ vựngTừ loại Giải nghĩa
Satisfied
/ˈsæt̬.ɪs.faɪd/
Tính kể từ (adj) Thỏa mãn, cảm nhận thấy một vừa hai phải ý, cảm nhận thấy lý tưởng. 

Ví dụ: 
I’m satisfied with this arrangement.
(Tôi lý tưởng với việc bố trí này.)

Satisfying
/ˈsæt̬.ɪs.faɪ.ɪŋ/
Tính kể từ (adj)Làm thỏa mãn nhu cầu, mang đến sự thỏa mãn nhu cầu. 

Ví dụ: 
It’s very satisfying to know that we can work together. 
(Tôi đặc biệt lý tưởng lúc biết rằng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thao tác làm việc bên nhau.)

Satisfaction
/ˌsæt̬.ɪsˈfæk.ʃən/
Danh kể từ (n) Sự thỏa mãn nhu cầu, sự hài lòng 

Ví dụ: 
(The teacher looks at his student with satisfaction.
Người thầy coi học tập trò của ông ấy với vẻ lý tưởng.) 

Satisfactory
/ˌsæt̬.ɪsˈfæk.tɚ.i/
Tính kể từ (adj) Vừa ý, thỏa xứng đáng. 

Ví dụ: 
Jame seems to tướng think his work is a satisfactory solution. 
(Jame nhượng bộ như cho là việc thực hiện của anh ấy ấy là một trong những biện pháp thỏa xứng đáng.)

Satisfactorily
 /ˌsæt̬.ɪsfæk.tɚ.əl.i/
Trạng kể từ (adv) Một cơ hội thỏa xứng đáng. 

Ví dụ: 
The work had been done satisfactorily
(Công việc và được triển khai xong một cơ hội thỏa xứng đáng.)

2. “Satisfied” lên đường với giới kể từ gì? 

Vì “satisfied” là một trong những tính kể từ, nên lúc xuất hiện nay nhập bất kể một cấu hình câu này, nó đều nên được sử dụng theo đuổi sau đó 1 liên kể từ. Cấu trúc cơ bạn dạng của câu thể hiện nay sự lý tưởng với “satisfied” được ghi chép là: 

S + linking verb + satisfied + …

Linking verb hoàn toàn có thể là: động kể từ to tướng be, seem (dường như, đem vẻ), look (trông, nhìn) , feel (cảm thấy), declare (tuyên phụ vương, biểu thị)

2.1. Satisfied with

satisfied-di-voi-gioi-tu-gi
“Satisfied” lên đường với giới kể từ “with” 

Để thao diễn mô tả công ty ngữ được nhắc tới nhập câu cảm nhận thấy lý tưởng vì thế vẫn đạt được điều gì tê liệt, hoặc cảm nhận thấy lý tưởng vì thế ai này đã thực hiện gì/điều gì này đã xẩy ra theo như đúng ý ham muốn, chúng ta có thể người sử dụng cấu trúc:  

S + linking verb + satisfied + with + somebody/something…

Ví dụ: 

 • The coach felt well satisfied with Mary for her excellent performance. 

Huấn luyện viên đặc biệt lý tưởng với Mary vì thế mùng trình thao diễn chất lượng của cô ý ấy. 

 • Mary’s coach was very satisfied with her performance. 

Huấn luyện viên của Mary đặc biệt lý tưởng với mùng trình thao diễn của cô ý ấy.

Ngoài rời khỏi, “satisfied with something” cũng rất được hiểu là bị thuyết phục vì thế điều gì tê liệt, đồng nghĩa tương quan với cấu hình “convinced of/by + somebody/something”.  

Ví dụ: 

 • The police seemed satisfied with her explanation. 

= The police seemed convinced of/by her explanation.

Vị công an dường như bị thuyết phục vị lời nói lý giải của cô ý ấy. 

Trong tình huống ham muốn biểu lộ rõ ràng cường độ lý tưởng, chúng ta có thể phối hợp tăng với những trạng kể từ chỉ nút độ  như absolutely (hoàn toàn, tuyệt đối), enough (đủ), excessively (cực kỳ, quá mức), quite (khá), strongly (cực kỳ), very (rất)… 

Ví dụ: 

 • Her parents seemed excessively satisfied with her progress. 

Bố u của cô ý ấy nhượng bộ như vô cùng lý tưởng với việc tiến bộ cỗ của cô ý ấy. 

Lưu ý, những trạng kể từ chỉ cường độ thông thường đứng trước “satisfied” và tức thì sau liên kể từ. Riêng trạng kể từ “enough” tiếp tục đứng thân thích “satisfied” và giới kể từ “with”. 

Ví dụ: 

Xem thêm: Cách hiển thị số người theo dõi trên Facebook đơn giản nhất

 • Her parents seemed satisfied enough with her progress. 

Bố u của cô ý ấy nhượng bộ như vẫn đầy đủ lý tưởng với việc tiến bộ cỗ của cô ý ấy. 

2.2. Satisfied of

satisfied-di-voi-gioi-tu-gi
“Satisfied” lên đường với giới kể từ “of” 

Trong một vài tình huống đặc biệt quan trọng, những trường hợp trang nghiêm hoặc Khi nói đến việc những yếu tố đem đặc điểm nguy hiểm, chúng ta có thể người sử dụng giới kể từ “of” theo đuổi sau “satisfied” nhằm biểu đạt: công ty ngữ được nhắc tới nên tin tưởng hoặc đồng ý điều gì tê liệt là việc thiệt, khó khăn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. 

S + be/need to tướng be + satisfied + of + something… 

Trong đó: “Satisfied” là quá khứ phân kể từ của động kể từ “satisfy” (ở thể bị động).

Ví dụ: 

 • You need to tướng be satisfied of the fact that you have been disqualified from the competition. 

Bạn rất cần phải đồng ý thực sự rằng các bạn vẫn bị loại bỏ ngoài cuộc đua. 

3. Các cấu hình không giống chứa chấp “satisfied” 

3.1. Satisfied + noun

Tính kể từ “satisfied” Khi được theo đuổi sau vị một danh kể từ chỉ người hoặc danh kể từ chỉ sự vật, vấn đề sẽ tiến hành hiểu theo đuổi nghĩa người/sự vật/sự việc tê liệt thể hình thành sự thỏa mãn nhu cầu, sự lý tưởng. 

Ví dụ: 

 • I was happy to tướng have the first satisfied customer.

Tôi đặc biệt sung sướng Khi dành được quý khách lý tưởng trước tiên. 

 • He couldn’t hide a satisfied smile

Anh ấy ko thể giấu quanh được một nụ cười cợt lý tưởng. 

3.2. Satisfied + that 

Bên cạnh việc dùng “satisfied + giới từ”, các bạn cũng hoàn toàn có thể người sử dụng cấu hình “satisfied + that + mệnh đề trả chỉnh” Khi ham muốn rằng công ty ngữ được nhắc tới cần thiết tin tưởng tưởng hoặc đồng ý rằng điều gì tê liệt là việc thiệt. 

S1 + linking verb + satisfied + that + S2 + V…

Ví dụ: 

 • His parents were satisfied that he was telling the truth.

Bố u anh ấy tin tưởng tưởng rằng anh ấy vẫn rằng thực sự. 

Từ “that” nhập cấu hình này cũng hoàn toàn có thể được loại bỏ nhưng mà ko thực hiện tác động gì cho tới chừng đúng mực hoặc chân thành và ý nghĩa của câu. 

Ví dụ: 

 • His parents were satisfied that he was telling the truth.

= His parents were satisfied he was telling the truth.

4. Thành ngữ với “satisfied”

satisfied-di-voi-gioi-tu-gi
Thành ngữ không giống thể hiện nay sự hài lòng
Thành ngữGiải quí ý nghĩa Ví dụ
Meet (someone’s) expectationsNói về một sự vật/sự việc này tê liệt ra mắt theo như đúng những gì chờ mong, thực hiện thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng của người nào đóI’m ví excited about the new movie, I hope it will meet my expectations
(Tôi đặc biệt hồi hộp về bộ phim truyền hình mới mẻ, tôi kỳ vọng nó sẽ bị đáp ứng nhu cầu được kỳ vọng của tôi.)
To feel a glow of happinessCảm cảm nhận được độ sáng rực rỡ tỏa nắng của niềm hạnh phúcI felt a warm glow of happiness when staying next to tướng him.
(Tôi cảm nhận thấy một tia sáng sủa niềm hạnh phúc ấm cúng Khi ở ở kề bên anh ấy.)
To be a happy camperNghĩa đen: là một trong những người cắm trại sung sướng vẻ

Nghĩa bóng: Cảm thấy lý tưởng, niềm hạnh phúc với những gì đang được có 

She will still be a happy camper regardless of the final outcome.
(Cô ấy vẫn tiếp tục luôn luôn cảm nhận thấy lý tưởng mặc dầu sản phẩm sau cùng đem ra làm sao.)
To jump for joyNhảy lên vì thế niềm hạnh phúc, vô cùng sung sướng vẻ I jumped for joy after hearing that announcement.
(Tôi vẫn nhảy lên vì thế sung sướng lúc nghe thấy thông tin tê liệt.)
Grin from ear to tướng earNghĩa đen: Cười toe toét, cười cợt ngoác mồm đến tới đem tai

Nghĩa bóng: Trông vô cùng hạnh phúc

He was grinning from ear to tướng ear when hearing the good news from us.
(Anh ấy cười cợt ngoác mồm lúc nghe thấy tin tưởng chất lượng kể từ Cửa Hàng chúng tôi.)
Having a whale of a timeBản thân thích vẫn mang 1 khoảng chừng thời gian/khoảnh tương khắc tuyệt hảo, hạnh phúc
(“whale – cá voi” là hình tượng của sự việc như ý, bình an và nội lực mặt mũi trong những người) 
He had a whale of a time at his birthday các buổi party with his family.
(Anh ấy vẫn mang 1 khoảng chừng thời hạn niềm hạnh phúc nhập buổi tiệc sinh nhật nằm trong mái ấm gia đình.)

5. Bài tập 

6. Tổng kết

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, FLYER vẫn tổ hợp cụ thể những cơ hội miêu tả sự lý tưởng với “satisfied” sẽ giúp các bạn đơn giản tìm hiểu thêm. Hi vọng sau khoản thời gian hiểu không còn lý thuyết và triển khai xong những bài bác luyện ngắn ngủn, bạn đã sở hữu thể vấn đáp được thắc mắc “satisfied lên đường với giới kể từ gì” và dùng thuần thục những cấu hình với “satisfied” nhập tiếp thu kiến thức và tiếp xúc hằng ngày.            

Cùng học tập tăng những cơ hội mô tả sự lý tưởng qua chuyện video clip này nhé!

Ba u ước muốn con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện đua giờ Anh bên trên Phòng đua ảo FLYER – Con chất lượng giờ Anh ngẫu nhiên, ko gượng gập ép!

✅ Truy cập 1700+ đề đua test & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, đua nhập chuyênm,,,

Học hiệu suất cao nhưng mà vui với chức năng tế bào phỏng game độc đáo và khác biệt như thách đấu bè bạn, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: Sinh Năm 2001 Mệnh Gì? Tuổi Tân Tỵ Hợp Tuổi Nào, Màu Gì?

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá chuyên môn lịch, report tiếp thu kiến thức, ứng dụng bố mẹ riêng

Tặng con cái môi trường xung quanh luyện đua giờ Anh ảo, chuẩn chỉnh bạn dạng ngữ chỉ chưa tới 1,000VNĐ/ngày!

Xem thêm: 

 • Bạn đem biết “annoyed” lên đường với giới kể từ gì không?
 • “Pleased” hoàn toàn có thể lên đường với giới kể từ gì? Khám phá huỷ “tất tần tật” cấu hình của “Pleased”
 • “Admire” lên đường với giới kể từ gì? “Nằm lòng” cấu hình “Admire” nhập 5 phút